ฮู แอม ไอ

พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง เจอ "ลุงตู่" คาดโทษฐานเผลอหลับ

  มีภาพหลุดนั่งหลับคาห้องประชุมระหว่างการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2562   พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสนช. ที่เผลองีบหลับ กลายเป็นภาพว่อนทั่วโลกไซเบอร์  ส่งผลให้ภาพลักษณ์สนช. ถูกวิจารณ์ในทางลบ     ส่งผลให้ถูกคาดโทษ จาก “บิ๊กตู่”พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ระบุพวกที่นั่งหลับในอนาคตจะไม่ให้รับตำแหน่งใดๆอีก   โทษฐานทำให้ภาพลักษณ์สนช.มัวหมอง พลอยกระทบมาถึงเครดิตของ “บิ๊กตู่”ในฐานะเป็นผู้แต่งตั้งสนช.เข้ามาทำงาน   พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง อดีตผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศปี2549 และอดีตส.ว.ปี2554-2557   สายเลือดลูกทัพฟ้าวัย 71 ปี เกิด 2 ก.พ.2490 ศิษย์โรงเรียนนายเรืออากาศรุ่น 13  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 6   เชี่ยวชาญเรื่องน่านฟ้า เพราะสำเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศชั้นผู้บังคับฝูงบิน และหลักสูตรครูการบินเครื่องวัดประกอบการบินจากประเทศสหรัฐอเมริกา   ผ่านตำแหน่งสำคัญในกองทัพอากาศมากมายอาทิ นายทหารปฏิบัติการทางอากาศ สำนักงานชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-มาเลเซีย  รองผู้บังคับการกอบิน21 จ.อุบลราชธานี ผอ.กองปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ผอ.กองยุทธการภาคอากาศ กรมยุทธการทางอากาศ   ผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำประเทศสิงคโปร์ ปี2534  เจ้ากรมลาดตระเวนทางอากาศ ปี2540 เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ปี2541 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธบริการ ปี2542 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการสนับสนุนทางอากาศ ปี2543 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ  และผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ ปี2549 เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา ปี2554-2557 กระทั่งเดือนก.ค.2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสนช. ในยุครัฐบาลคสช.   นั่งเก้าอี้สนช.มา4 ปีกว่า จู่ๆพลาดท่า เผลอหลับคาห้องประชุมสภาฯ ระหว่างการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2562   กลายเป็นภาพติติงว่อนไปทั่วโลกออนไลน์ ทำให้ภาพลักษณ์สนช.เสื่อมเสีย สะเทือนไปถึงเครดิต “ลุงตู่”ที่เป็นผู้แต่งตั้งเครือข่ายแม่น้ำ 5สายเข้ามาทำงาน    ถึงขั้นคาดโทษกันล่วงหน้าใครที่เผลอหลับ จะไม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆในอนาคตอีก   ในที่สุดเจ้าตัวออกมาพูดว่า เพิ่งไปทำบัลลูนหัวใจมา  แต่ไม่ขอชี้แจงแก้ตัวใดๆ โดยยืนยันที่ผ่านมา ปฏิบัติหน้าที่สนช.ด้วยความเข้มแข็งมาตลอด และมาทำงานทุกวัน

อ่านเพิ่มเติม