ไอเอสเอ็น

ไต้หวันขยายเวลาฟรีวีซ่าคนไทยอีก 1 ปี 

  เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลไต้หวันได้มีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต) ไทยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2559-31 ก.ค.2560 โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วันนั้น ล่าสุด สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป รายงานว่าไต้หวันจะต่ออายุมาตรการยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ส.ค.2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ด้านการค้า เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับไต้หวัน โดยตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวจากไทยเดินทางมาไต้หวันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 57.26

อ่านเพิ่มเติม