ไอเอสเอ็น

ห้ามบินโดรนบริเวณสนามหลวง ช่วงงานพระราชพิธี 25-29 ต.ค.

  รายงานข่าวจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) กระทรวงคมนาคม แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ กพท. ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ลงนามออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องการบังคับ หรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(โดรน)ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค.60 โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการบินเข้าไปในบริเวณ พระบรมมหาราชวังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และในเขตพื้นที่รอบในรัศมี 19 กิโลเมตร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้หากพบผู้ใดทำการฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา78(1)แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจทำลายอากาศยานจากภาคพื้นได้ตามมาตร10(3)แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมายพ.ศ.2553   ภาพจากอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม