ไอเอสเอ็น

แบบจำลองพระเมรุมาศพระบรมศพ "ในหลวงร.9" งดงามสมพระเกียรติ

  เผยภาพแบบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จำลองมาจากเมื่อครั้งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 5 งดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ   วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่อินสตาแกรม @thairoyalfamily ได้เผยแพร่ภาพแบบจำลอง 3 มิติ พระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันพุธที่ 25 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับ พระเมรุมาศในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ท้องสนามหลวง   

อ่านเพิ่มเติม