ไอเอสเอ็น

ดัชนีเชื่อมั่นฯ เดือนม.ค.ดีต่อเนื่องสูงสุดรอบ 35 เดือน

  ผอ.สนค. เผย ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมค.ดีต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 35 เดือน สะท้อนเศรษฐกิจดี   นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนมกราคม 2561 จากประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 3,578 คน ทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมมีค่า 41.0 ปัจจุบันมีค่า 34.9 และอนาคตอยู่ที่ 45.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 35 เดือน สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไป   โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญานที่ดีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ และเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายและเพิ่มการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีโอกาสเข้าสู่เป้าหมายตามกรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้

อ่านเพิ่มเติม