ไอเอสเอ็น

ป.ป.ท.เผยคดีทุจริตกองทุนเสมาฯ คืบแล้ว 60%

  พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (เลขาธิการ ป.ป.ท.) ระบุว่า การดำเนินคดีทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความคืบหน้า ร้อยละ 60 ซึ่งคณะอนุกรรมการอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ นางรจนา สินที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ระดับ 8 กระทรวงศึกษาธิการ ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม