ไอเอสเอ็น

รบ.ยังเดินหน้า แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกม.ต่อเนื่อง

  รัฐบาลรับทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ประมาณ 800,000 คน ที่กำลังดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแต่ยังไม่แล้วเสร็จ และแรงงานที่ไม่มีเอกสารใดๆ ให้ได้ขึ้นทะเบียนประวัติ จัดทำฐานข้อมูลและพิสูจน์สัญชาติให้เรียบร้อย เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน จึงได้ขยายเวลากระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) จำนวน 78 ศูนย์ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้เท่านั้น และจะไม่มีการขยายเวลาอีก    สำหรับปัจจุบันยังมีแรงงานต่างด้าวมาติดต่อดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานที่ศูนย์ OSS จำนวนไม่มาก ซึ่งกระทรวงแรงงานยังคงเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน   ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางไปที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งผลการหารือ กัมพูชายินดีที่จะเพิ่มชุดโมบาย 25 ชุด และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเพิ่มศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานอีก 2 แห่งในประเทศไทย โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้ เป็นต้นไป เพื่อให้แรงงานกัมพูชาที่คงเหลืออยู่ประมาณ 400,000 คน พิสูจน์สัญชาติได้ทันตามเวลาที่กำหนด   ภาพจากอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม