ไอเอสเอ็น

ธปท.ร่อนหนังสือขอความร่วมมือแบงก์รัฐคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ

  ธปท.ร่อนหนังสือขอความร่วมมือแบงก์รัฐคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ ตามมติครม.ที่ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ   เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกหนังสือแจ้งไปยังสถาบันการเงินของรัฐ (แบงก์รัฐ) เพื่อขอความร่วมมือให้ดำเนินการคว่ำบาตรประเทศเกาหลีเหนือ ไม่ให้ทำธุรกรรมทางการเงิน อายัดทรัพย์ของบุคคลหรือนิติบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตกฎหมายภายประเทศของไทย และหากพบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้แจ้งให้ธปท.ทราบ   ทั้งนี้ การขอความมือดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีคว่ำบาตรเกาหลีเหนือไป เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 ที่ผ่านมา และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทย รวมถึงธปท.ให้ดำเนินการตามมติดังกล่าว    

อ่านเพิ่มเติม