ไอเอสเอ็น

กัมพูชาจี้สื่อไทยขอโทษ-ถอดข่าว "เตีย บันห์" เอี่ยวรถขนอาวุธสงคราม

  กัมพูชาจี้สื่อไทยขอโทษ -ถอดข่าว "เตีย บันห์" เกี่ยวข้องรถขนอาวุธสงคราม ที่ถูกจับ จ.ตราด    สำนักวิเทศสัมพันธ์กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกหนังสือถึงสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ปฏิเสธรายงานข่าวที่ปรากฏในสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งระบุว่า รถยนต์บรรทุกอาวุธผิดกฎหมาย มีส่วนเกี่ยวข้องกับ พล.อ.เตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมของกัมพูชานั้น ไม่เป็นความจริง   โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์ของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้ทำหนังสือทักท้วง พร้อมเรียกผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาเข้าพบ เพื่อรับหนังสือส่งผ่านมายังสื่อมวลชนของไทย พร้อมทั้งชี้แจงว่า การนำเสนอข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และขอให้สื่อไทยดำเนินการ 1.ขอให้ทราบว่า พล.อ.เตีย บันห์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนอาวุธผิดกฎหมายแต่อย่างใด 2. ขอให้สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ถอดบทความดังกล่าวที่ออกจากสารระบบ และ3.ขอให้ลงบทความขอโทษ รวมถึงออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม