ไอเอสเอ็น

ชาวประมงเฮ! อนุกก.แก้IUU ไฟเขียวเพิ่มวันทำประมง 20 วัน

  "พล.อ.ฉัตรชัย" แถลงผลการประชุมแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เห็นชอบการทำประมงพาณิชย์รอบปี 2561 โดยเพิ่มวันทำการประมงจากรอบปี 2559-2560 อีกประเภทละ 20 วัน เนื่องจากเรือประมงปีนี้ ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันเหลือจำนวน 474 ลำ วันนี้ (19 มีนาคม 2561)  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการ การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสำคัญดังนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบการจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ รอบปีการประมง 2561-2563 กำหนดวันจับปลาทั้ง 3 ระดับ คือ ปลาหน้าดิน ปลาผิวน้ำ และปลากระตัก ทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยเพิ่มวันทำการประมงจากรอบปี 2559-2560 อีกประเภทละ 20 วัน เนื่องจากเรือประมงปีนี้ ลดลงจากปีที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันเหลือจำนวน 474 ลำ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือการเพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมายในประเด็นการทำการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งหลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกัน ระหว่าง ตำรวจ อัยการ ศาล ตัวแทนจากจากสหรัฐอเมริกาว่า ขอให้มีการกรอบการทำงานที่ชัดเจน และรวดเร็ว โดยศาลอาญา ได้มีการตั้งคณะผู้พิพากษาเพื่อแยกคดีประมงเป็นการเฉพาะ และกำหนดเวลาพิจารณาคดีให้เสร็จภายใน 6 เดือน สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ pipo ที่จากเดิมมีทั้งหมด 32 ศูนย์ ใน 22 จังหวัดชายทะเลนั้น ขณะนี้ได้มีการพิจารณาปรับเหลือ 30 ศูนย์  โดยมีการจัดทีม FIT (ทีมตรวจสอบจากส่วนกลาง) ไปสนับสนุน pipo เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เข้มแข็งมากขึ้น การปรับอัตรากำลังในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเรือเข้าออก ถ้าศูนย์ pipo มีประสิทธิภาพและรัดกุมจะสามารถลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้มากขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญคือ จะต้องมีการบูรณาการทำงานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมประมง ทหารเรือ กรมเจ้าท่าและตำรวจ โดยทุกศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำ และมีความรับผิดชอบให้รัดกุมมากขึ้น   ที่มา : thaigov

อ่านเพิ่มเติม