gallery

"พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ" ทรงให้เกียรติฉายพระรูปขึ้นปกนิตยสารแอลประเทศไทย

  "พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงให้เกียรติเป็นแบบขึ้นปกนิตยสาร พร้อมทั้งประทานสัมภาษณ์ กับ ELLE Thailand ฉบับเดือน พ.ค. 2018   พบกับพระสิริโฉม พระปรีชาสามารถ และพระวิริยะอุตสาหะใน "พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” ทรงให้เกียรติขึ้นปกนิตยสาร ELLE Thailand พร้อมทั้งประทานสัมภาษณ์ และแฟชั่นเซ็ตสุดตระการ ในนิตยสารแอลประเทศไทย ฉบับเดือนพฤษภาคม 2018 วันที่ 1 พฤษภาคม นี้            

อ่านเพิ่มเติม