gallery

เผยภาพ 3 มิติพระเมรุมาศ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพฯ

  ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการออกแบบและจัดสร้างพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม นายวิบูลย์ ถนัดกิจ นายช่างเขียนแบบกลุ่มเขียนแบบ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้ทำภาพ 3 มิติพระเมรุมาศและอาคารประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย พระเมรุมาศ พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุนแบบที่ 1 จำนวน 4 หลัง ศาลาลูกขุนแบบที่ 2 จำนวน 2 หลัง และศาลาลูกขุนแบบที่ 3 จำนวน 5 หลัง ทับเกษตร จำนวน 4 หลัง และทิม จำนวน 4 หลัง โดยนำภาพดังกล่าวมาจัดทำเป็นภาพแอนิเมชั่นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมากรมศิลปากรได้ทูลเกล้าฯ รายงานถึงความคืบหน้าในรูปแบบแอนิเมชั่นไปครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งนี้ได้ปรับข้อมูลให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรายงานในครั้งต่อไป            

อ่านเพิ่มเติม