breaking news

น้ำเหนือมาแล้ว! เขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่มรับมือ

  ปริมาณน้ำจากภาคเหนือไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ต้องปรับการระบายน้ำเพิ่ม ส่งผลระดับน้ำเพิ่ม 30-40 ซม.   เมื่อวันที่ 21 ส.ค. เวลา 09:00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มเจ้าพระยาเช้าวันนี้พบว่าปริมาณน้ำจากภาคเหนือ ที่ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา ผ่านจุดวัดน้ำหน้าค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดวัดได้1,756ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ เพิ่มขึ้น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในรอบ24ชั่วโมง ทำให้เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเมื่อวาน1,282ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 1,438ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น 49เซนติเมตร วัดได้ 13.43เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนระดับน้ำเหนือเขื่อนยังคงรักษาระดับคงที่15.50เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง   จากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่ อ.สรรพยาลงไปถึง จ.สิงห์บุรี อ่าทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก30-40ซ.ม. พื้นที่ดังกล่าวจึงควรตรวจสอบทรัพย์สินและสิ่งของที่อาจจะถูกน้ำท่วม ให้ขึ้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัย รวมทั้งเสริมความแข็งแรงของบ้านเรือน แนวกั้นน้ำ ให้พร้อมรับสถานการณ์ และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม