breaking news

กฟผ.รับมือยอดใช้ไฟฟ้า คาดเดือนเม.ย.สูงสุด

  กฟผ.คาดปีนี้ไฟฟ้าพุ่ง 3 หมื่นเมกะวัตต์ ขยายตัว 1.6% พีกสุดเดือน เม.ย.-พ.ค. นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า คาดการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีก) ของปี 2560 จะอยู่ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. โดยคาดว่าพีกสูงสุดจะอยู่ที่ 30,086 เมกะวัตต์ ขยายตัว 1.6% จากปีก่อนที่ระดับ 29,618 เมกะวัตต์   นายสหรัฐ กล่าวว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศที่คาดว่าจะร้อนเร็วและร้อนกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับการขยายตัวของจีดีพีที่คาดว่าจะเติบโต 3-4% โดยช่วงวันที่ 1-6 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่าไฟฟ้าพีกสุดอยู่ที่ 26,089 เมกะวัตต์   สำหรับการเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ขยายตัว 0.31% เดือน ก.พ. ขยายตัว 4.53% เป็นการขยายตัวครอบคลุมในทุกกลุ่ม เช่น ภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เกษตรกรรม และครัวเรือน โดย กฟผ.ได้เตรียมแผนรับมือกรณีปริมาณการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นมาก โดยจะปรับแผนใช้โรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงกว่า ซึ่งในสถานการณ์ปกติจะผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำที่สุดก่อน   ขณะเดียวกัน จะมีมาตรการช่วยลดใช้ไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเสริม เช่น ขอความร่วมมือให้ประชาชนลดการใช้ไฟช่วงค่ำ รณรงค์ให้เปิดเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส และให้ล้างเครื่องปรับอากาศช่วงฤดูร้อน อีกทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีโครงการความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่มีความต้องการใช้สูง (ดีมานด์ เรสปอนส์) และจะชดเชยโดยการคิดอัตราค่าไฟฟ้าในราคาถูกกับผู้เข้าร่วมโครงการ   นอกจากนี้ ภายในเดือน มี.ค.นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟผ. กระทรวงพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) หน่วยงานด้านความมั่นคง เป็นต้น จะประชุมร่วมกันและลงพื้นที่รับฟังความเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ เพื่อหารือถึงกระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (อีเอชไอเอ)

อ่านเพิ่มเติม