breaking news

คาดไฟไหม้ศาลาว่าการกทม.ไฟลัดวงจร

  วสท. ตรวจสอบอาคารศาลาว่าการ กทม. ที่เกิดไฟไหม้ เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร คาดซ่อมแซม 10-15 วันแล้วเสร็จ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังร่วมกับ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(วสท.) สำนักการโยธากรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่ข้องตรวจสอบห้องปัญญพัฒน์ ชั้น 4 อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 มี.ค.60 เวลาประมาณ 16.20 น. โดยกล่าวว่า จากการตรวจสอบภายในห้องเกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้มีเอกสาร วัสดุสำนักงาน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ได้รับความเสียหาย ในส่วนของตัวอาคารยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ถึงแม้ว่าอาคารจะสร้างมากว่า 50 ปี    ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ในช่วงที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่ข้าราชการเลิกงาน โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ช่วยกันระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันเวลา เพลิงไม่ได้ลุกลามไปในวงกว้าง ระบบเตือนภัยทำงานตามปกติ ซึ่ง พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการดูแลความปลอดภัยทั้งทรัพสินกรุงเทพมหานครและทรัพย์สินส่วนบุคคล  สำหรับห้องดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานอยู่ตลอด ในปัจจุบันใช้เป็นห้องอบรมสัมมนาให้กับข้าราชการ ไม่ได้มีเอกสารสำคัญของทางราชการ ในส่วนของเรื่องคดีความรวมถึงการตรวจสอบ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจข้อเท็จจริง เพื่อรายงานผลการตรวจสอบภายใน 15 วัน ขณะนี้ยังไม่มีการประเมินมูลค่าความเสียหายแต่อย่างใด โดยเชื่อว่าการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่ได้เป็นการวางเพลิงเนื่องจากทรัพย์สินและเอกสารที่เสียหายไม่ได้เป็นเอกสารสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม