breaking news

ผู้เข้าประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2018” สวมชุดไทยสมัย ร.5 ทำกิจกรรมเที่ยวชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

สาวงามผู้เข้าประกวด “มิสยูนิเวิร์ส 2018” สวมชุดไทยสมัย ร.5 ทำกิจกรรมเที่ยวชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย   ตามที่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 - 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า หลังจากที่สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 จากทั่วโลกได้เดินทางมาประกวดที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจัดการประกวดได้ไปทำกิจกรรมเก็บตัวถ่ายทำวีทีอาร์และโปรโมทการท่องเที่ยวที่ พัทยาจ.ชลบุรี และกระบี่ เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคมที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ทางกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ก็ได้พาสาวงามเดินทางเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกลินทร์” โดยสาวงามทุกคนต่างพร้อมใจกันร่วมแต่งกายสวมใส่ชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 5 หลากหลายสีสันสวยงาม ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ขอฝสำนักพระราชวังค่อยให้ความรู้ แนะนำวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งกองประกวดได้แบ่งกลุ่มนางงามออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้สาวงามเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตร์ไทย ในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ได้แก่ จุดพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์จำลอง สักการะพระบรมรูปทรงม้าฯ ชมนิทรรศการและชมวีดิทัศน์สามมิติ โดยมีวิทยากรแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับงานอุ่นไอรักฯ ให้ความรู้ เยี่ยมชมตลาดบกและตลาดน้ำ ร้านจิตอาสา 904 จับฉลากในกิจกรรมมัจฉาพาโชค ชมการแสดงโขนเวทีกลาง เรือสุพรรณหงส์จำลอง และถ่ายภาพรวมพร้อมกันที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ก่อนชมการแห่เรือพระราชพิธี โดยกองทัพเรือ   หลังจากที่สาวงามได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพรรณ และความฉ่ำเย็นแห่งสายของภายในวันนี้แล้ว สาวงามแต่ละคนก็ชื่นชอบ ตื่นตา ตื่นใจ ด้วยความสุข สดใส สนุกสนาน และเพลิดเพลิน แถมยังได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำ และยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุข อิ่มบุญอิ่มใจ นับเป็นการช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยสืบต่อไปให้กับงานนี้เป็นอย่างมาก เป็นการเสร็จกิจกรรมของกองประกวดในวันนี้ โดยสาวงามทุกท่านยังได้รับกระเป๋าสาน จากศูนย์ศิลปชีพบางไทร โครงการพระราชดำริ ใน “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชนินาถ” กลับไปเป็นของที่ระลึกจากงานนี้อีกด้วย และในได้เดินทางกลับไปสู่ที่พัก เพื่อเตรียมตัวทำกิจกรรมและเตรียมขึ้นประกวดรอบชุดประจำชาติในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคมที่จะถึงนี้ ของกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 จัดขึ้นในลำดับต่อไป                

อ่านเพิ่มเติม