breaking news

สั่งพณ.สกัดกักตุน-ควบคุมราคา "หน้ากาก N95" ป้องฝุ่นพิษ

  17 ม.ค.62 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้า พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ  กองบังคับการตำรวจจราจร กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมประชุมที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)   รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมว่า นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มาประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งประชาชนเกิดความสับสันในข้อมูลข่าวสาร เกิดความตระหนกตกใจกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อ กรณี ค่า AQI สูง ขอชี้แจงว่า ค่า AQI นั้น เป็นค่าวัดโดยรวม ซึ่งจะมี 6 ส่วนประกอบกัน มี PM 2.5 เป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ขณะนี้วัดค่า PM 2.5 ได้ที่ 49 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ส่งผลต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ   ทั้งนี้ รัฐบาลได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ยังสื่อสารถึงประชาชนน้อยทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในข้อมูลข่าวสารจากหลายฝ่าย มีบางเว็บไซด์ที่รายงานข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนตื่นตระหนก จากนี้กำชับให้กรมควบคุมมลพิษสื่อสารรายงานให้ประชาชนทราบให้มากขึ้น   รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ประชาชนสามารถป้องกัน PM 2.5 ได้โดยผู้ที่เดินผ่านถนนในระยะสั้นจะไม่ส่งผล ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ๆ PM 2.5 สูงเกิน 50 ไมโครกรัม ระยะ 12 ชม.ขึ้นไปจึงจะเป็นอันตราย รวมถึงผู้เป็นโรคประจำตัว ภูมิแพ้ หอบหืด โรคทางเดินหายใจ ควรต้องใส่หน้ากาก N95 ป้องกัน กรณีมีการจำหน่ายราคาสูง ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ไปควบคุมดูราคาต้องอยู่ที่ 30-50 บาท แล้วแต่สเปกและยี่ห้อ และไม่ให้มีการกักตุน   ขณะที่รายการสภาพอากาศจากนี้อีก 7 วัน จะมีความกดอากาศจากจีนแผ่ลงมา จะทำให้ PM 25 กระจายได้น้อย ซึ่งกรมควบคุมมลพิษและทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันและมีมาตรการควบคุมแล้ว มลภาวะทางอากาศนี้จะเกิดขึ้นเป็นห้วงเวลาไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป ประเทศอื่นๆก็เผชิญกับปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งคาดการณ์สภาวะนี้จะอยู่ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์และจะลดลง  ทั้งนี้ ได้ให้วางแผนระยะยาวใน 3 ปี ให้มีการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำมันเป็น B2 เพื่อลดการปล่อย PM 2.5 และลดการใช้เตาเผา   สำหรับประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลตรวจสอบสภาพคุณภาพอากาศได้ที่ เว็บไซด์กรมควบคุมมลพิษ Air4Thai จะรายงานค่า AOI (ดัชนีวัดคุณภาพอากาศ) PM 2.5 PM10 ซึ่งเชื่อถือได้ โดยวัดจากเครื่องวัด 43 จุดทั่วกรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม