breaking news

ส.นักข่าวฯโวยตำรวจไม่ประสานทำปลอกแขนสื่อ

  นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร โฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล วางแนวทางให้สื่อมวลชนนำบัตรพนักงานในสังกัดองค์กรสื่อมวลชน หรือบัตรกรมประชาสัมพันธ์ มาแสดงเพื่อขอรับปลอกแขนสื่อมวลชน ในการทำข่าวการชุมนุมของกลุ่มมวลชนบางกลุ่มในวันที่ 22 พ.ค. ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน้าทำเนียบรัฐบาลนั้น   ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบกับองค์กรสื่อในภาคีแล้วพบว่าการจัดทำปลอกแขนดังกล่าว เป็นการดำเนินการเองของฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยไม่ได้ประสานหรือแจ้งมายังสมาคมนักข่าวฯ หรือองค์กรสื่อแต่อย่างใด รวมทั้งมีสื่อมวลชนบางส่วนไม่สบายใจหากจะต้องนำบัตรสื่อมวลชน ไปแลกปลอกแขนที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ เพราะเคยเกิดกรณีที่มีเจ้าหน้าที่แอบแฝงเป็นสื่อมวลชน นำปลอกแขนที่ออกโดยองค์กรสื่อไปใส่ในการข่าวชุมนุมมาแล้ว จนเกิดปัญหาในการรายงานข่าวในพื้นที่   ดังนั้นเพื่อความรอบคอบ รอบด้าน ในการรายงานข่าว ป้องกันไม่ให้สื่อมวลชนตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด สมาคมนักข่าวฯขอแนะนำให้สื่อมวลชน แสดงตนในการทำข่าวตามหลักวิชาชีพ ด้วยการห้อย-ติดบัตรบัตรประจำตัวสื่อมวลชนที่แต่ละองค์กรออกให้ หรือบัตรสื่อมวลชน ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมประชาสัมพันธ์แล้ว ในการรายงานข่าวดังกล่าวหรือข่าวใดๆ ก็ตาม พร้อมกับรายงานข่าวตามกรอบจริยธรรมของวิชาชีพอย่างเคร่งครัด ส่วนการจัดทำเครื่องหมายของสื่อมวลชนในการทำข่าวการชุมนุมนั้น สมาคมฯจะมีการปรึกษาหารือกับองค์กรสื่อภาคี กองบรรณาธิการสื่อที่เป็นสมาชิก เครือข่ายสื่อมวลชนต่อไป

อ่านเพิ่มเติม