เศรษฐกิจ

รบ.ทุ่ม 2.9 พันล้าน ตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกร

  "กฤษฏา"แย้มบอกข่าวดีชาวไร่ ชาวนา รัฐบาลทุ่ม 3 พันล้าน เร่งตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกร กว่า24 ล้านคน  ดีเดย์เดือนก.ค.หนุนอาชีพเกษตรกรยั่งยืนครบวงจร    14 มิ.ย.61 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตั้งกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกรว่า ใช้เวลา 1 เดือน ดำเนินการวางแผนและหางบสนับสนุนเพิ่มเติม โดยขยายผลจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ที่มีทุนอยู่ 2,900 กว่าล้านบาท นำมาดำเนินการต่อให้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกว่า 24 ล้านคนได้จริง ภายหลังที่กระทรวงเกษตรฯรวบรวมปัญหาของเกษตรกร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ พบปัญหาหลักๆ เกษตรกรมีการลงทุนสูงแต่รายได้ต่ำ สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ     "แม้ว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ มีแผนการผลิตที่เชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรยังขาดแรงจูงใจที่จะทำตามแผนการผลิต และเมื่อเกษตรกร ขายผลผลิตขาดทุน ประสบภัยพิบัติ เกิดความล้มเหลวในอาชีพก็ไม่มีใครช่วยเหลือ จึงเร่งผลักดันให้มีกองทุนดูแลสวัสดิการเกษตรกร มาช่วยสนับสนุนอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคงเทียบเท่าข้าราชการ หรือผู้ใช้แรงงานที่มีสวัสดิการรองรับ" รมว.เกษตรฯ กล่าว   นายกฤษฎา กล่าวว่า สำหรับกองทุนนี้จะมีเงื่อนไขให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทำการเกษตรตามแผนของกระทรวงเกษตรฯหรือเป็นลักษณะเกษตรพันธะสัญญา เมื่อเกิดปัญหากระทบต่อผลผลิตเกิดความเสียหาย เช่นราคาสินค้าตกต่ำ ประสบภัยพิบัติ  จะได้รับความช่วยเหลือทั้งนี้จากสถิติบางปีภาครัฐใช้เงินกว่า 2 แสนล้านบาท ในการอุดหนุนหรือช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบปัญหา หากนำเงินส่วนนี้มาตั้งเป็นกองทุนเพื่อดูแลเกษตรกร น่าจะใช้งบน้อยกว่า และยังสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกพืช ทำเกษตรอื่นๆตามที่กระทรวงเกษตรฯวางไว้ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด จะทำให้ปัญหาภาคเกษตรได้รับการดูแลแก้ไขอย่างครบวงจร

อ่านเพิ่มเติม