เศรษฐกิจ

ยอดจดทะเบียนตั้งธุรกิจ 5 เดือนเพิ่ม 5%

  ผู้ประกอบการ มั่นใจ เศรษฐกิจเริ่มฟื้น จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจต่อเนื่อง รวม 5 เดือน 31,034 ราย เพิ่มขึ้น 5%   นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า มี จำนวน 5,865 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่าทุนจดทะเบียน รวม 21,090 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวอย่างชัดเจน จากภาคการส่งออก และภาคการท่องเที่ยว ที่ส่งผลดีต่อธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร รวมทั้งการเร่งกระบวนการก่อสร้างโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ส่งผลดีต่อธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์   ส่งผลทำให้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจรวม 31,034 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังมั่นใจว่า มาตรการต่างๆ ของรัฐบาล จะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ในปีนี้ ไม่น้อยกว่า 80,000 ราย

อ่านเพิ่มเติม