เศรษฐกิจ

แท็กซี่สุวรรณภูมิจ่อขอขึ้นมิเตอร์อีก 5%

  นายศดิศ ใจเที่ยง นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย และคณะทำงานจัดระเบียบรถบริการสาธารณะภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (แท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิ) ได้ยื่นหนังสือทวงถามต่อกระทรวงคมนาคม ขอปรับค่าโดยสารตามที่กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก แจ้งว่าจะดำเนินการปรับค่าโดยสารมิเตอร์เพิ่มขึ้น 5% ในเฟสสอง ซึ่งเฟสแรก ได้มีการดำเนินการปรับราคาไปแล้ว 13% ตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่ปี 57  อย่างไรก็ตามการขอปรับขึ้นค่าโดยสาร 5% ต้องการให้พิจารณา พร้อมขอคำตอบภายใน 1 เดือน และต้องการให้ปรับในช่วงระยะทางเกินกว่ากม. ที่ 1-10 กม.ละ 8 บาท จากเดิม กม. ละ 5.50 บาท และ กม. 10-20 กม. ละ 9 บาท จากเดิม กม. ละ 6.50 บาท เพื่อสอดคล้องกับต้นทุน โดยคงค่าโดยสารมิเตอร์เริ่มต้น 35 บาทเช่นเดิม ในส่วนของการปรับค่าธรรมเนียมการให้บริการแท็กซี่ปกติในสนามบินราคาใหม่จะมีราคา 75 บาท และรถแท็กซี่ 7 ที่นั่ง ราคา 95 บาท นอกจากนี้จะมีการคิดค่าโดยสารตามจำนวนสัมภาระอีกด้วย เพราะผู้โดยสารในสนามบินส่วนใหญ่จะมีสัมภาระจำนวนมาก บางคนมีกระเป๋าประมาณ 4-6 ใบ ดังนั้นจะมีการคิดอัตราใหม่ โดยกระเป๋า 2 ใบแรกจะให้บริการฟรีสำหรับผู้โดยสาร ส่วนกระเป๋าใบที่ 3 จะคิดค่าบริการ 10 บาท หากผู้โดยสารมีกระเป๋าตั้งแต่ใบที่ 4 ขึ้นไปคิดราคาใบละ 30 บาท โดยให้เหตุผลว่า ขณะนี้แท็กซี่ส่วนใหญ่ที่ให้บริการในสนามบินทั้ง 2 แห่ง ได้ปรับปรุงคุณภาพของตัวรถ และมีการอบรมมารยาทคนขับให้สามารถให้บริการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว โดยรถแท็กซี่ที่ให้บริการภายในสนามบิน 75% เป็นรถใหม่อายุเฉลี่ย 3-5 ปี และไม่มีการปฏิเสธผู้โดยสาร  ซึ่งในแต่ละวันต้องมีรายได้ 2,000 บาท เนื่องจากมีต้นทุนในการวิ่งแบ่งเป็นค่าน้ำมัน 800 บาท (ไปสนามบินสุวรรณภูมิ 3 เที่ยว) ค่างวดรถ 850 บาทต่อวัน ค่าสึกหรอรถ 300 บาท และต้องวิ่งไม่ต่ำกว่า 15 ชม. ถึงจะอยู่รอดและคุ้มค่า 

อ่านเพิ่มเติม