อาชญากรรม

สรุปยอดปชช.กราบพระบรมศพ 187 วัน 6.8 ล้านคน

  สำนักพระราชวัง สรุปยอดปชช.กราบพระบรมศพ 187 วัน แตะ 6.85 ล้านคน - ปชช.ชมนิทรรศกาลเย็นศิระฯ    ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่อง   ขณะที่ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในเวลา 21.10 น. ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 27,274 คน รวม 187 วัน มี 6,855,955 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 4,138,499.25 บาท รวม 187 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 547,661,089.01 บาท   ทั้งนี้ นอกจากประชาชนจะเข้ากราบถวายบังคมพระบรทศพแล้วยังได้เข้าชมนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดนิทรรศการ โดยในวันที่ 12 พ.ค.60 เนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา10.00-20.00 น. และตั้งแต่วันที่ 13-15 พ.ค.60 เปิดตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น.

อ่านเพิ่มเติม