อาชญากรรม

กรมชลติดเครื่องสูบน้ำรับมือฝนทั่วประเทศ

  กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรับมือฝนทั่วประเทศ นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝน และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และยังได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลาก โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก เป็นพิเศษ  รวมทั้งบริเวณพื้นที่อำเภอจอมทอง อำภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ที่อาจมีน้ำป่าไหลหลากด้วย นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องมือ เครื่องจักรหนัก รถขุด เครื่องสูบน้ำ เพื่อเข้าสนับสนุนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วม เฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มในเขตจังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย   พื้นที่ภาคเหนือ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 3 เสริมคันดินแม่น้ำยมช่วงที่ต่ำบริเวณอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเร่งระบายน้ำและพร่องน้ำในคลองในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลบ้านบุ่ง ตำบลฆะมัง และตำบลหัวดงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อรองรับปัญหาน้ำหลากที่อาจเกิดขึ้น   พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 5 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำลำน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำและพร้อมใช้ระบบชลประทานในการเร่งระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พื้นที่ภาคตะวันออก ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ดำเนินการสำรวจเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำที่ติดตั้งประจำจุดในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ให้พร้อมใช้งานอย่างทันท่วงที   พื้นที่ภาคกลาง สำนักงานชลประทานที่ 10 เร่งกำจัดผักตบชวาในคลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำในพื้นที่คลองบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่12 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างใกล้ชิด ตลอดจนสำนักงานชลประทานที่ 13 ดำเนินการตรวจสอบเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักร เครื่องมือในจังหวัดกาญจนบุรี   พื้นที่ภาคใต้ สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการสำรวจเส้นทางระบายน้ำลงทะเลในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังและต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทร.แจ้งได้ที่สายด่วน 1460 บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมงกรมชลประทานจะดำเนินการประสานหน่วยงานในพื้นที่ และแจ้งไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที     ที่มา โพสต์ทูเดย์ 

อ่านเพิ่มเติม