อาชญากรรม

หลักฐานชัดคนร้ายบึ้มรพ.พระมงกุฎเกล้า หวังทำร้ายปชช.

  เมื่อวันที่ 22 พ.ค. พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2รอ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระเบิดภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา รพ.พระมงกุฎเกล้า หน้าห้องวงษ์สุวรรณ ว่า เรื่องรายละเอียดขอให้เป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ชี้แจง ในส่วนของตนได้ไปดูมาตรการการรักษาความปลอดภัยว่ามีจุดบกพร่องอะไรบ้าง ซึ่งคิดว่าเหตุการณ์ลอบวางระเบิดครั้งนี้ไม่ควรกระทำ เนื่องจากหวังทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามตนเน้นย้ำให้เจ้าหน้าเข้มงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ พล.ม.2 รอ. รวมทั้งขอความรวมมือประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบสิ่งผิดปกติ   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับจุดที่คนร้ายนำระเบิดไปวางนั้นคือบริเวณห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการ โดยแบ่งเป็นชื่อ ห้องติณสูลานนท์ ห้องยงใจยุทธ ห้องวงษ์สุวรรณ  โดยระเบิดดังกล่าวพบบริเวณหน้าห้องวงษ์สุวรรณ ส่วนรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมี 25 ราย ประกอบด้วย 1.พ.ท.สมหมาย บุญปกครอง ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่นิ้วก้อย ต้นขาและแก้วหูทะลุ 2.พ.ต.สนิท เพ็งเจริญ ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณลำคอ 3.น.ท.หญิง นงเยาว์ ก้อนเพ็ชร ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าซ้าย 4.นางสุภาภรณ์ ชุ่มชูศาสตร์ มีแผลบริเวณแขน 5.จ.ส.อ.ทวีลาภ รัชณณ ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณคอด้านขวา 6.พ.ท.ชูเกียรติ ศรีสูงเนิน ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและเท้า 7.พ.ท.กฤษฎา อินทรเดช เป็นแผลที่ไหล่ขวาและบริเวณลำคอ   8.นางวิลัย เล้าประเสริฐ บาดเจ็บเล็กน้อย 9.ร.ต.เครือ สังข์เอม ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 10.นางบุษกร ศรีประเสริฐ มีแผลถลอกบริเวณแขน 11.นางสุอัมไพ ศรีสูงเนิน  บาดเจ็บเล็กน้อย 12.นางสมพิศ ชัยชิตาทร บาดเจ็บเล็กน้อย 13.ร.อ.ดุสิต วินิจเขตคำณวน เป็นแผลถลอกที่บริเวณใบหู 14.พ.อ.อัมพร ปาละศักดิ์ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 15.ร.ต.หญิง อาบจิต พูลทรัพย์ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 16.ร.ต.จำรัส ภู่นิเทศ บาดเจ็บเล็กน้อย 17.น.ส.นิธิวดี วัฒนเศรษฐ บาดเจ็บเล็กน้อย 18. นางสมถวิล วรโพธิ์ บาดเจ็บเล็กน้อย 19.นายกฤต พฤกษะวัน บาดเจ็บเล็กน้อย    20.น.ท.สำเริง แตงรอด ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและเท้า 21.นางรำพึง แตงรอด ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง 22.ร.ต.ต.สุวรรณ บรรลือสุข ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วก้อย มือ และต้นขา 23.นางสมนึก ตุ้นสกุล ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 24.นายประยุทธ โชติประชุมถิ่น ได้รับบาดเจ็บที่ขา และ25.พ.อ.หญิง พูนศรี ไม่ทราบนามสกุล ได้รับบาดเจ็บที่ขา

อ่านเพิ่มเติม