อาชญากรรม

อยุธยาประกาศ 6 อำเภอ เป็นพื้นที่ภัยพิบัติน้ำท่วม

  ผู้ว่าฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ 6 อำเภอ 67 ตำบล 409 หมู่บ้าน ในพื้นที่เป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัย   เมื่อวันที่ 15 ต.ค.  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศให้ 6 อำเภอ ในพื้นที่ อาทิ อำเภอพระนครศรีอยุธยา , อำเภอเสนา ,เภอผักไห่ ,อำเภอบางบาล ,อำเภอบางปะอิน และอำเภอบางไทร รวม 67 ตำบล 409 หมู่บ้าน เป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยอย่างเป็นทางการ และยังประกาศให้เขตชุมชนฝั่งตรงข้ามเกาะเมือง-ชุมชนริมแม่น้ำนอกเขตคันกั้นน้ำเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม