อาชญากรรม

ปชช.หลั่งไหลเข้ากราบพระบรมศพต่อเนื่อง 331 วัน 11.4 ล.คน

  ประชาชนยังทยอยเข้าพระบรมมหาราชวังต่อเนื่อง หลั่งไหลเข้าจุดคัดกรองไม่ขาดสาย ล่าสุดรวม 331 วัน ยอดแตะ 11.4 ล้านคน ยอดเงินบำเพ็ญพระราชกุศล 856 ล้าน บาท   บรรยากาศที่พระบรมมหาราชวัง ล่าสุดยังคงมีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมารอเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กันอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่ช่วงเช้า และยังเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวัน ขณะที่ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 รวม 331 วัน มีประชาชนเดินทางมา 11,499,402 คน และมีประชาชนถวายเงิน เพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 856,280,161.26 บาท   ทั้งนี้ ประชาชนที่จะเข้ามาในท้องสนามหลวง จะต้องเดินผ่านเข้าจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่ โดยแสดงบัตรประชาชน และทำการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ เพื่อไม่ให้มีการนำอาวุธ หรือสิ่งของต้องห้าม เข้ามาในพื้น โดยบรรยากาศจนถึงล่าสุดยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม