อาชญากรรม

คุก 50 ปีอดีตนายกอบต.ทุ่งคลอง ทุจริตเรียกรับเงิน

  เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีคำพิพากษาคดีทุจริตปฏิบัติหน้าที่มิชอบ หมายเลขดำ 3513/2554  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต.ทุ่งคลอง จ.กาฬสินธุ์ และกระทรวงมหาดไทย ที่พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายถาวร บุตรศรี อดีต นายก อบต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร อบต.ทุ่งคลอง, พ.ต.ท.จักรินรัชต์ อินทร์แปลง ประธานสภา อบต.กมลาไสย, นายสมบัติ หรือพงศ์ศรัณย์  พิมโคตร ปลัดอบต.สำราญ, ว่าที่ร.ต.สุรสิทธิ์ ศิริ ปลัด อบต.สมเด็จ, นายฉลอง เทือกภูเขียว ปลัด อบต.ทุ่งคลอง, นายฉัตรชัย เยื้องกลาง ปลัดอบต.ภูแล่นช้าง, นายวิชัย จันทุดม ปลัดอบต.ดินจี่, นางมัทนารัตน์ กงกาหนหรือสัตราศรี สมาชิกสภา อบต.ทุ่งคลอง, นายอมร อ่อนรัชชา ปลัดเทศบาลตำบลโพน, นางสังวร อ่อนรัชชา มารดาของนายอมร, น.ส.สุดใจหรือปรุดาหรือนพัชภรณ์ ศรีบ้านโพน พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลโพน, นายธิติ คูสกุลรัตน์ นายก อบต.หนองผือ, นางทิวาพร บุญตราน อาจารย์ 3 ระดับ 8 รร.บ้านสี่แยกสมเด็จ, นายศิริศักดิ์ คะยอมดอก ปลัด อบต.สายนาวัง, นายพูลรัตน์ วารีพิณ ปลัด อบต.หนองบัว, นางเกศฎาพร ภูพานเพชร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต.ทรายทอง , นางอารีย์หรือณิชชา วงศ์เกษม ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, นายพรวิทย์ สิทธิจินดา นายก อบต.สหัสขันธ์, นายพิเชษฐ์หรือชัยมงคล จันทสา ปลัด อบต.โนนน้ำเกลี้ยง, นายสุขุมหรือสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง นายก อบต.ยางตลาด, นายชาญชัยหรือณฐาภพ สีดาแก้ว ปลัด อบต.คำโนนสะอาด, นายสมบัติ วรรณฤทธิ์ ผอ.รร.บ้านคำพิมูล, นายสุลขิต แก้วสุทอ เจ้าพนักงานปกครอง 7, นางนิยดาหรือกานติญาดา นาไชยโย นักวิชาการเงินและบัญชี, นายวิไล ดลเจิม หัวหน้าส่วนการโยธา อบต.โนนน้ำเกลี้ยง และน.ส.บุษยา มหาโชติ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.เนินยาง เป็นจำเลยที่ 1-26 ( ตำแหน่งเดิมช่วงเกิดเหตุ ) ในความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 157 และเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความหรือดูแลรักษาเอกสารกระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น, ปลอมและใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 161 , 264 , 265 , 268   โดยศาลจังหวัดกาฬสินธุ์พิพิพากษาจำคุกนายถาวร บุตรศรี อดีตนายก อบต.ทุ่งคลอง จำเลยที่ 1 และ นายฉลอง เทือกภูเขียว ปลัด อบต.ทุ่งคลอง จำเลยที่ 5 สูงสุดเป็นเวลา 50 ปี ส่วนจำเลยที่ 2-4 ,7,9 จำคุกคนละ 20 ปี, จำเลยที่ 8 จำคุก 6 ปี, จำเลยที่ 11 และ 22 จำคุก คนละ 12 ปี, จำเลยที่ 13-16, 19-21, 24-26 จำคุกคนละ 4 ปี และจำเลยที่ 17, 18, 23 ให้จำคุกคนละ 8 ปี สำหรับ นางสังวร อ่อนรัชชา จำเลยที่ 10 และนายธิติ คูสกุลรัตน์ นายก อบต.หนองผือ จำเลยที่ 12 ได้เสียชีวิตระหว่างพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม