อาชญากรรม

สถิติลอบขนยาเสพติด 5 เดือนสูง 20 คดี

  ผบช.ภ.5 เผย เครือข่ายยาเสพติดจากเหนือใช้ 5 วิธีการลักลอบขนยาไปยังภาคต่างๆ สถิติ เดือน พ.ย.59 - มี.ค.60 สูงถึง 20 คดี   พล.ต.ท. พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวถึงการจับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติดจากภาคเหนือไปสู่พื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ ว่า สามารถจำแนกได้ 5 ประเภท คือ 1. รถยนต์โดยสารสาธารณะประจำทาง 2. รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ 3. รถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร 4. รถยนต์ขนส่งโลจิสติกส์ และ 5. ไปรษณียภัณฑ์ สถิติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2560 สูงมากถึง 20 คดี ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ ประกอบด้วย ยาบ้า 5,233,922 เม็ด ยาไอซ์ 711 กิโลกรัม เฮโรอีน 2,200 กรัม และกัญชา 28 กิโลกรัม   สำหรับการดำเนินงานตามหลักการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะทำให้หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด กำกับดูแลสถานประกอบกิจการรถยนต์โดยสารสาธารณะ กิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนผู้ประกอบการขนส่ง ตระหนักถึงสภาพปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ลักลอบขนส่งไปกับรถยนต์โดยสารสาธารณะ หรือกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และร่วมมือกันกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิด โดยถือปฏิบัติร่วมกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความร่วมมือที่เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติ

อ่านเพิ่มเติม