อาชญากรรม

ดีเอสไอยืนปปง.คืนทรัพย์สหกรณ์คลองจั่น 3,800 ล้าน

  เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน 3 สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมกับพนักงานสอบสวนดีเอสไอ และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น เพื่อพิจารณาคำร้องขอให้ดีเอสไอถอนอายัด และคืนทรัพย์สินของสหกรณ์คลองจั่น ซึ่งผู้เสียหายชนะคดีแพ่งเมื่อเดือนพ.ย.2559 ที่ผ่านมาโดยมีทรัพย์สิน 299 รายการประกอบด้วยที่ดินจากทั่วประเทศ เงินสด รถยนต์ มูลค่าทรัพย์สิน 3,800 ล้านบาท  ซึ่งมีชื่อของนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสมาชิกสหกรณ์คลองจั่นเป็นผู้ครอบครองว่า ก่อนหน้านี้ดีเอสไอได้ประสานไปยังสำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) แล้ว  แต่ปปง.ได้ส่งเรื่องกลับคืนมาให้ดีเอสไอโดยระบุว่า ทรัพย์ในคดีเพ่งที่กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯระบุนั้นเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวพันกับคดีอาญาในคดีฟอกเงิน จึงถือเป็นทรัพย์ในคดีอาญาไม่สามารถถอนอายัดหรือคืนทรัพย์ได้   นายขจรศักดิ์ กล่าวว่า ในวันนี้พนักงานสอบสวน ได้เชิญตัวแทนปปง.เข้าร่วมหารือในเรื่องดังกล่าว  แต่ปปง.ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุม ดังนั้น สัปดาห์หน้าพนักงานสอบสวนจะทำหนังสือหารือไปยังปปง.อีกครั้งว่าจะสามารถใช้ช่องทางตาม พ.ร.บ.กฎหมายฟอกเงินเพื่อนำทรัพย์สินของสหกรณ์มาเยียวยาผู้เสียหายได้หรือไม่  เพราะปปง.มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถดำเนินการได้เร็วกว่าโดยที่ไม่ต้องรอคำพิพากษาของศาลจนถึงที่สุด สำหรับคดีนี้พนักงานสอบสวนในคดีไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะคืนของกลางเพื่อเยียวยาสมาชิกสหกรณ์  เนื่องจากจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาทางอาญาก่อน  เพราะการยึดอายัดทรัพย์เป็นการกระทำผิดกฎหมายฐานฟอกเงิน ต้องรอให้ศาลพิจารณาคดีจนถึงที่สุดก่อนจึงจะสามารถคืนของกลางได้

อ่านเพิ่มเติม