อาชญากรรม

"สมเด็จพระสังฆราช" เสด็จฯ เป็นองค์ปธ.ประชุมสึก "พระธัมมชโย"

  "สมเด็จพระสังฆราช" เสด็จฯ เป็นองค์ประธานประชุมมหาเถรสมาคมแล้ว วาระ "สึกพระธัมมชโย" หรือไม่   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. เฝ้ารับเสด็จ   โดยวาระการประชุมวันนี้ มีประเด็นที่หลายคนจับตามอง คือ การพิจารณาเอาผิดทางพระธรรมวินัย กับ พระไชยบูลย์ สุทธิผล หรือ พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย หรือไม่ หลังจากที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา กรณีตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และคดีบุกรุกป่าเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ขัดคำสั่ง คสช. ไม่ไปรายงานตัวตามหมายเรียก   ซึ่งมีรายงานว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เสนอเรื่องพฤติกรรมและการดำเนินคดีกับพระธัมมชโย ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม แล้วหรือไม่ และที่ประชุมหาเถรสมาคมจะมีมติชี้ขาด เรื่องการอาบัติปาราชิกหรือไม่ โดยหลังการประชุม พระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม กับ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะแถลงผลการประชุมให้ทราบต่อไป   ทั้งนี้ มหาเถรสมาคม คือเป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ไทย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่คล้ายคณะรัฐมนตรี โดยมี สมเด็จพระสังฆราช หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูป เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชาคณะ ซึ่ง สมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งไม่เกินสิบสองรูป เป็นกรรมการโดยการแต่งตั้ง

อ่านเพิ่มเติม