อาชญากรรม

ปค.แจงเลขบัตรปชช.คนเกิดปี 27 ผิดเพราะเปลี่ยนระบบใหม่

  กรมการปกครอง แจง คนเกิดปี 2527 ที่เลขบัตรประชาชนมีปัญหาไม่ตรงกับใบสูติบัตร มาจากเปลี่ยนการบันทึกข้อมูลบุคคลจากมือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กับใบสูติบัตรไม่ตรงกันว่า ได้ตรวจสอบไปยังสำนักบริหารการทะเบียนทราบว่าเกิดขึ้นเมื่อปี 2527 ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการบันทึกข้อมูลบุคคลจากมือมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จึงเกิดความคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากเดิมบุคคลที่เกิดก่อนปี 2527 จะมีหมายเลข 3 นำหน้า แต่หลังปี 2527 จะเปลี่ยนเป็นเลข 1 แต่พบว่าช่วงเวลานั้นเกิดความผิดพลาดขึ้นประมาณ 10,000 ราย จนถึงขณะนี้มีประชาชนมาแก้ไขแล้วประมาณ 7,000 ราย คงเหลืออีกประมาณ 3,000 กว่าราย ดังนั้น กรมการปกครองเตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังบุคคลทั้ง 3,000 ราย  เพื่อให้ดำเนินการที่สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ  หรือสำนักงานเขต  เพื่อให้ออกหนังสือรับรองว่าหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับสูจิบัตร เป็นบุคคลคนเดียวกัน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการธุรกรรม หรือติดต่อทางราชการได้ และหลังจากที่ประชาชนได้ใบรับรองแล้ว ก็ให้นำใบสูจิบัตรไปให้นายทะเบียน ลงหมายเหตุเพื่อยืนยันเป็นบุคคลเดียวกัน แม้จะมีหมายเลขนำหน้าบัตรประจำตัวประชาชนไม่เหมือนกัน   ที่มา : Posttoday  

อ่านเพิ่มเติม