อาชญากรรม

ชื่นชม! "บุพเพสันนิวาส" ทำคนตื่นตัวเรียนรู้ประวัติศาสตร์

  ราชบัณฑิตยสภา ชื่นชมกระแสละครบุพเพสันนิวาส ส่งผลคนตื่นตัวประวัติศาสตร์ และเรียนรู้คำโบราณเพิ่มขึ้น   กฤษฎา บุณยสมิต อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะภาคีสมาชิก สาขาประวัติศาสตร์ไทย ราชบัณฑิตยสภา และประธานคณะกรรมการชำระและศึกษากฎหมายไทยโบราณ(ตราสามดวง) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า ผลดีของละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ทำให้เกิดความตื่นตัว ทำให้คนหันมาสนใจประวัติศาสตร์ไทย รวมถึงคำพูดของคนในสมัยอยุธยา ซึ่งบางคำเป็นคำพูดที่พูดจริงในสมัยนั้น เช่น ออเจ้า จริงฤา ซึ่งปรากฏอยู่ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสภา และสามารถศึกษาได้จากหนังสือจินดามณี ฉบับหมอบรัดเลย์ ที่จะมีคำพูดตามลำดับชั้น ระหว่างพระมหากษัตริย์ ขุนนาง บ่าว เป็นต้น   ด้าน นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า ชื่นชมละครเรื่องดังกล่าว เนื่องจากทำให้ประชาชนสนใจประวัติศาสตร์ และบุคคลสำคัญในอดีต ซึ่งที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักบุคคลสำคัญในอดีต แม้แต่พระมหากษัตริย์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ทั้งนี้ในฐานะผู้ชมละคร และสำนักราชบัณฑิตยสภา ก็มีสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ที่จะสนับสนุนให้ผู้คนได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น  

อ่านเพิ่มเติม