อาชญากรรม

ปชช.กราบพระบรมศพรวม 188 วันกว่า 6.8 ล้านคน

  ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพต่อเนื่อง ขณะที่ ร่วมด้วยช่วยกันนำประชาชนในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ 99 คน เข้ากราบพระบรมศพด้วย - รวม 188 วัน 6,890,981 คน    บรรยากาศที่พระบรมมหาราชวัง ล่าสุด ยังคงมีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ส่งผลให้มีจำนวนประชาชนเดินทางเข้ามามากเป็นพิเศษ โดยทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ผ่านทางประตูมณีนพรัตน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม    พร้อมกันนี้ทางร่วมด้วยช่วยกันได้นำประชาชนจากสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน กลุ่มที่ 1 จ.สกลนคร จำนวน 99 คนเดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมศพ ด้วย ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ที่ร่วมด้วยช่วยกันได้นำประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมศพ   ขณะที่ทางสำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา รวม 188 วัน มีประชาชนเดินทางเข้าสักการะพระบรมศพแล้ว 6,890,981 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 549,542,019 บาท    

อ่านเพิ่มเติม