อาชญากรรม

กทม.เตรียมเส้นทางต้อนรับนทท.ชมพระบรมมหาราชวัง

  กทม.ประชุมหารือ เตรียมพร้อมเส้นทางต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวัง   นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือถึงกรณีการเข้าใช้พื้นที่สนามหลวง เพื่อวางแผนบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง อาทิ การกำหนดเส้นทางเดินรถบัสที่เข้าส่ง-รับนักท่องเที่ยว จุดจอดส่ง-รับนักท่องเที่ยว จุดข้ามถนน และจุดตั้งเต็นท์กองอำนวยการร่วม โดยมีผู้แทนสำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. และสำนักงานเขตพระนคร เข้าร่วมประชุม   ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารที่ได้รับมอบหมายภารกิจ เพื่อการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถไม่ให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง และในวันนี้เวลา 14.00 น. รองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ทำการสำรวจเส้นทางเดินรถและจุดจอดรถบัสสำหรับส่ง-รับนักท่องเที่ยว อีกทั้งมอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมสำรวจต้นไม้เพื่อทำการตัดตกแต่งไม่ให้กีดขวางรถบัสขนาดใหญ่ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเริ่มทดลองเดินรถจริงในวันที่ 1 มิ.ย. นี้

อ่านเพิ่มเติม