ยานยนต์-ไอที

กสทช. สั่งด่วนงดทีวีถ่ายทอดสด-ไลฟ์สดซ้อมใหญ่พระราชพิธี

  "กสทช." ขอความร่วมมือทีวีงดถ่ายทอดสด-เฟซบุ๊กไลฟ์ซ้อมใหญ่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ   เมื่อวันที่ 21 ต.ค. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช. ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่องแนวทางการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถึง ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ความว่า    ตามหนังสือที่อ้างถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) ได้ขอความร่วมมืองดเผยแพร่ภาพสัญญาณพิธีซ้อมใหญ่เสมือนจริง พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 มิให้สถานีโทรทัศน์นำสัญญาณการทดสอบถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการซ้อมพระราชพิธีฯ ไปออกอากาศ ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์สามารถนำภาพดังกล่าวไปใช้ได้เมื่อเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอให้การออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เป็นไปตามที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ รวมถึงการส่งสัญญาณช่องรายการผ่านชองทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัด   ที่มา โพสต์ทูเดย์ 

อ่านเพิ่มเติม