ยานยนต์-ไอที

เล็งเพิ่มโทรศัพท์บ้านเป็น 10 หลัก

  ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเพิ่มหมายเลขจากโทรศัพท์บ้านจาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก   พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณาโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ สมาร์ท ซิตี้ ระยะ 5 ปี (2561-2565) โดยจะมีการนำเสนอศักยภาพของการดำเนินโครงการท่อร้อยสายของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีแนวคิดว่าหากพื้นที่ไหนต้องทำเป็นเมืองอัจฉริยะ ต้องนำสายสื่อสารทั้งหมดลงใต้ดินด้วย ซึ่งทีโอทีมีท่อร้อยสายที่พร้อมใช้งานได้ทันที 2,000 กิโลเมตร   นอกจากนี้ คาดว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องการเพิ่มตัวเลขของเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ หรือ เบอร์บ้าน จาก 9 หลัก เป็น 10 หลัก ซึ่งจากเดิมขึ้นต้นด้วย 02, 03, 05 และ 07 แต่การเพิ่มหลักเข้าไปใหม่จะมีการเพิ่มเลข 1 ต่อท้ายเลข 0 และจึงตามด้วยหมายเลขเดิม สำหรับโทรศัพท์บ้านทุกเบอร์ เพื่อให้มี 10 หลัก จากนั้นจะนำเบอร์นำหน้าของโทรศัพท์ประจำที่เดิมมาใช้เป็นเลขหมายโทรศัพท์มือถือ ทำให้โทรศัพท์มือถือมีเลขหมายเพิ่มขึ้นเป็น 760 ล้านเลขหมาย จากเดิมที่เหลือให้จัดสรรเพียง 52.5 ล้านเลขหมาย คาดว่าจะหมดลงในปี 2564 ขณะที่โทรศัพท์ประจำที่จะมีเพิ่มขึ้นจาก 50 ล้านเลขหมาย เป็น 100 ล้านเลขหมาย เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิตอล

อ่านเพิ่มเติม