ต่างประเทศ

แผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่ง Chiapas เม็กซิโก 8.0

  ศภช. เผย แผ่นดินไหว ใกล้ชายฝั่งของ Chiapas เม็กซิโก ขนาด 8.0 เบื้องต้นไม่กระทบไทย   ศูนย์เตือภัยพิบัติ แห่งชาติ รายงานสถานการณ์ วันที่ 8 ก.ย. 60 เมื่อเวลา 11.49 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 8.0 ความลึก 33 กม. ที่ละติจูด 15.07 องศาเหนือ ลองจิจูด 93.80 องศาตะวันตก บริเวณใกล้ชายฝั่งของ Chiapas เม็กซิโก เบื้องต้น ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ. มท. จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

อ่านเพิ่มเติม