ต่างประเทศ

เกาหลีใต้เริ่มรื้อถอนศูนย์ฆ่าสุนัขขนาดใหญ่ที่สุดในปท.

  ทางการเกาหลีใต้เริ่มต้นการรื้อถอนศูนย์ฆ่าสุนัขแทพยอง-ดง ซึ่งเป็นศูนย์ฆ่าสุนัขที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ โดยศูนย์ฆ่าสุนัขแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่เมืองซองนัม ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล และมีโรงฆ่าสุนัขอย่างน้อย 6 โรง ตั้งอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้ รวมทั้งเป็นแหล่งจัดหาเนื้อสุนัขรายใหญ่ ให้แก่ร้านอาหารที่จำหน่ายเนื้อสุนัขทั่วเกาหลีใต้ ขณะที่พื้นที่นี้จะถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะ   ที่มา : ผู้จัดการ

อ่านเพิ่มเติม