ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

ปชช.มีความสุขทำดีถวายพ่อ-ยึดพอเพียง

  สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล  เผยประชาชนมีความสุขทำดีถวายพ่อ ยึดพอเพียง-ภูมิใจเกิดแผ่นดินไทย   สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความสุขประชาชนกับการทำดีถวายพ่อ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,177 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3-21 ตุลาคม 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.4 ประชาชนมีความสุขที่ได้ทำความดีถวายพ่อ เช่น เป็นลูกกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง จงรักภักดี ปกป้องการล่วงละเมิดสถาบัน ลดความเห็นแก่ตัว รองลงมา ร้อยละ 90.7 ประชาชนมีความสุขที่เห็นคนไทยรักกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ ร้อยละ 96.3 ภูมิใจที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ขณะที่ร้อยละ 75.5 มีความสุขเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของคนในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม