ข่าวเด่นเกาะกระแส

กกต.ยันพร้อมจัดเลือกตั้งทุกระดับ

  นายประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย แก่ครูสังคมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อปลูกฝังการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมีขึ้นในปีหน้า เพราะกติกาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่เหมือนการเลือกตั้งเดิมที่ใช้ระยะเวลาในรณรงค์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจไม่นาน   พร้อมกันนี้ นายประวิช ยืนยันว่า กกต. พร้อมจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเลือกตั้งใหญ่ก่อน แม้จะเป็น กกต. รักษาการแต่มีอำนาจเต็มที่ และมีการวางแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามที่ได้ คสช.กำหนด หาก จะมี กกต. ชุดใหม่เข้ามาก็สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้

อ่านเพิ่มเติม