ข่าวเด่นเกาะกระแส

"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ทรงรับจักรพรรดิ-จักรพรรดินีญี่ปุ่น

  วานนี้ 5 มี.ค.60 เมื่อเวลา 18.45 น. สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น เสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกทรงรับสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายของขวัญแด่สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ณ ห้องเฝ้า ก่อนสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ทูลลาเสด็จฯกลับโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับ โดยรถยนต์พระที่นั่ง  

อ่านเพิ่มเติม