ข่าวเด่นเกาะกระแส

นิด้าโพลเผยบุคคลแห่งปี "ตูน-บิ๊กตู่" ครองอันดับหนึ่ง-สอง

  นิด้าโพลเผยบุคคลแห่งปีที่ประชาชนชื่นชอบมากสุด ตูน บอดี้สแลมอันดับ1 บิ๊กตู่อันดับ2 ทักษิณ อันดับ3 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “บุคคลแห่งปี 2560 และ สิ่งที่อยากได้จากรัฐบาลเป็นของขวัญปี 2561” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 โดยสอบถาม ความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,203 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับบุคคลแห่งปี 2560 และ สิ่งที่อยากได้จากรัฐบาลเป็นของขวัญปี 2561 จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลแห่งปี 2560 ที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุด (10 อันดับแรก) พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 56.94 ระบุว่าเป็น ตูน บอดี้แสลม เพราะ มีความเสียสละ ช่วยเหลือสังคม รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 16.71 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 3 ร้อยละ 2.49 ระบุว่าเป็น ดร.ทักษิณ ชินวัตร เพราะ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 4 ร้อยละ 1.75 ระบุว่าเป็น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพราะ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 5 ร้อยละ 1.08 ระบุว่าเป็น เมย์ รัชนก อินทนนท์ เพราะ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป อันดับ 6 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์ เพราะ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 7 ร้อยละ 0.91 ระบุว่าเป็น บัวขาว บัญชาเมฆ เพราะ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว อันดับ 8 ร้อยละ 0.75 ระบุว่าเป็น บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ เพราะ มีความเสียสละ ช่วยเหลือสังคม อันดับ 9 ร้อยละ 0.58 ระบุว่าเป็น อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ เพราะ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว และไผ่ พงศธร เพราะ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว และปีนี้มีผลงานที่โดดเด่นมาก เป็นที่พูดถึงในวงกว้าง ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 0.50 ระบุว่าเป็น ณเดชน์ คูกิมิยะ เพราะ ชื่นชอบเป็นการส่วนตัว และ ดร.สมคิด จตุศรีพิทักษ์ เพราะ ปีนี้มีผลงานที่โดดเด่นมาก เป็นที่พูดถึงในวงกว้าง ในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากได้มากที่สุดจากรัฐบาลเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.51 ระบุว่า อยากให้แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร รองลงมา ร้อยละ 27.68 ระบุว่า อยากให้แก้ไขปัญหาปากท้องของประชนชน / ปัญหาการว่างงาน ร้อยละ 13.63 ระบุว่า อยากให้รัฐบาลปลดล็อคพรรคการเมืองและมีการเลือกตั้งภายในปี 2561 ร้อยละ 11.14 ระบุว่า อยากให้รัฐบาลแจกเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นของขวัญปีใหม่ ร้อยละ 7.07 ระบุว่า อยากให้แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 5.07 ระบุว่า อยากให้ลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ร้อยละ 3.08 ระบุว่า อยากให้มีนโยบายช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 3.41 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พัฒนาระบบราชการให้รวดเร็ว ทันใจ ประชาชน อยากให้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดีกว่านี้ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเงินสวัสดิการข้าราชการ และพัฒนาระบบประกันสุขภาพ พัฒนาระบบการศึกษาไทย ให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้ และสร้างความเสมอภาค ความสามัคคี ความปรองดอง และความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง และร้อยละ 0.42 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่อยากทำให้ประเทศชาติเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 37.56 ระบุว่า ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด รองลงมา ร้อยละ 27.80 ระบุว่า ไม่เบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นในสังคมเดือดร้อน ร้อยละ 27.38 ระบุว่า ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส ร้อยละ 24.04 ระบุว่า ปฏิบัติตามกฎหมาย และทำตามระเบียบของสังคม ร้อยละ 22.95 ระบุว่า ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 10.68 ระบุว่า ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด ร้อยละ 9.60 ระบุว่า ไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความแตกแยกในสังคม และร้อยละ 8.68 ระบุว่า รักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดพื้นที่สาธารณะ       ที่มา โพสต์ทูเดย์   

อ่านเพิ่มเติม