ข่าวเด่นเกาะกระแส

ร.10เสด็จฯวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ร.7

  10 ธ.ค.61 เมื่อเวลา 17.02 น.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าตึกรัฐสภา พระราชวังดุสิต ในการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   ในการนี้ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ และทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว     จากนั้น เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ 7 เมื่อพระสงฆ์ 15 รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนผ้าไตร และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา และคณะรัฐมนตรี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับ

อ่านเพิ่มเติม