ข่าวเด่นเกาะกระแส

อ่วม! ขึ้นค่าเรือโดยสารคลองแสนแสบระยะละ 1 บ.

  กรมเจ้าท่าปรับขึ้นค่าเรือโดยสารคลองแสนแสบระยะละ 1 บาท เริ่ม 27 มค. นี้ กรมเจ้าท่า ประกาศปรับปรุงอัตราค่าโดยสารของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 10-12-14-16-18-20 (ตามระยะ) (บาท/คน) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป   เนื่องจากน้ำมันดีเซลขายปลีกมีอัตราเกิน 27.01 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 2560 เป็นต้นมา ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการฯ กรมเจ้าท่า โดยใช้อัตราที่ 4 ราคาน้ำมันดีเซลระหว่าง 27.01-29.00 บาท/ลิตร ปัจจุบันค่าเรือโดยสารในคลองแสนแสบเริ่มต้นที่ 9-19 บาท (ตามระยะทาง)

อ่านเพิ่มเติม