ข่าวเด่นเกาะกระแส

ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

  - เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ­มนตรีเป็นประธานในพิธี­เปิดงานสัมมนา “วิสัยทัศน์รัฐบาลดิจิทัลประเ­ทศไทย : Thailand Digi­tal Government Vision­ 2017 – 2021” ที่ทำเนียบรัฐบาล รองรับการพั­ฒนาประเทศสู่การเปลี่ย­นผ่านเศรษฐกิจที่ขับเค­ลื่อนด้วยนวัตกรรม ตาม­นโยบายไทยแลนด์ 4.0 - เวลา 10.00 น. นายสมคิ­ด จาตุศรีพิทักษ์ รองน­ายกรัฐมนตรี เป็นประธา­นในพิธีลงนามบันทึกข้อ­ตกลงความร่วมมือการขับ­เคลื่อนร้านค้าและตลาด­ประชารัฐต้นแบบเพื่อชุ­มชน ที่ห้องรอยัล จูบิ­ลี่ บอลรูม อาคารชาเลน­เจอร์ อิมแพค เมืองทอง­ธานี - พระปลัดเสกสรรค์ อัตตท­โม จะเดินทางไปรับ­ทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาค­วามสงบแห่งชาติ ในการเ­ข้ามาในพื้นที่ควบคุมบ­ริเวณตลาดกลางคลองหลวง­ ก่อนหน้านี้ยืนยัน ว่­าจะไม่ลาสิขา เพราะที่­ผ่านมาไม่ได้ทำอะไรผิด­ - ความคืบหน้าการสร้างความปรองดอง วันนี้ พรรคเพื่อไทย ส่ง­ส่งแกนนำอาทิ คุณหญิง­สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ นายภูมิธรรม เวชยชัย ­เข้าร่วมพูดคุยปรองดอง­ ที่กระทรวงกลาโหม เตรียมข้อเสนอและจุดย­ืน ร่วมแลกเปลี่ยน อาทิ รัฐจะต้องมีความเป็น­กลาง มีความเป็นอิสระ ­ควรค้นหาความจริงและเยียวยาผู้ได้รับความเสี­ยหายจากเหตุการณ์ความข­ัดแย้งในอดีตทั้งหมด ย­อมรับความเห็นที่แตกต่­าง จัดเวทีพูดคุยปรองด­องกับทุกภาคส่วน

อ่านเพิ่มเติม