ข่าวเด่นเกาะกระแส

บินไทยจับมือการบินพลเรือนฯ MOU สนับสนุนปฏิบัติงาน

  นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันด้านการบินและการสนับสนุนการบิน อาทิ การสนับสนุนหลักสูตรการอบรมด้านการบินร่วมกัน การฝึกอบรมด้านการบินเพื่อรักษาสมรรถภาพของนักบิน ฯลฯ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงภารกิจด้านการตรวจสอบการบินและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบิน เพื่อรองรับการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินจากองค์กรระหว่างประเทศเป็นสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม