การเมือง

ร้องสอบ "อนุพงษ์" ปมซื้อเรือเหาะ 350 ล้าน

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า จากข่าวที่ว่าพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) แถลงเรื่องปลดประจำการเรือเหาะ มูลค่า 350 ล้านบาท ที่จัดซื้อมาตั้งแต่ปี 2552 โดยอ้างเหตุผลในการจัดซื้อว่าเป็นยุทธภัณฑ์สำหรับใช้ลอยขึ้นตรวจความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา คนไทยไม่เคยได้รับรู้ถึงความสำเร็จที่เกิดจากการทำงานของเรือเหาะดังกล่าวและในพื้นที่ดังกล่าวยังเกิดปัญหาความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง  การที่ฝ่ายความมั่นคงหรือกองทัพบกเสนอการจัดซื้อจัดหาเรือเหาะมาประจำการเพื่อใช้งาน แต่กลับล้มเหลวไม่สามารถใช้งานตามเหตุผลในการนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ และไม่เคยทำหน้าที่สอดส่องจนสามารถเตือนภัยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการก่อการร้ายได้ หรือช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับรู้ว่ามีผู้ใด ผู้ก่อการร้ายใด กำลังก่อเหตุ หรือก่อเหตุแล้วหลบหนีไปในทางใด อย่างไรนั้น จึงถือว่าเรือเหาะเป็นยุทธภัณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิผลและเก่าล้าหลัง   นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ดังนั้นเมื่อรู้ว่าเป็นยุทธภณฑ์ที่ไม่มีประสิทธิผล ล้าสมัย และราคาแพง ไม่มีความคุ้มค่า ผู้ที่เสนอและอนุมัติ อนุญาตควรที่จะระงับการจัดซื้อจัดหาเพื่อประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลัง แต่ผู้ที่เสนอและอนุมัติกลับนำเงินภาษีของคนไทยไปจัดซื้อเรือเหาะนี้ ดังนั้นตนจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ในวันที่ 18 ก.ย.นี้ เวลา 10.30 น.ที่สำนักงานสตง. ถนนพระราม 6 เพื่อให้ไต่สวน ตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ให้พิจารณว่าสมควรลงโทษพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีตผบ.ทบ.ในขณะนั้น จากกรณีจัดซื้อจัดหาเรือเหาะว่าใช้อำนาจเป็นไปตามกฎหมายการเงินการคลังและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการบริหารราชการแผ่นดิน

อ่านเพิ่มเติม