การเมือง

นายกฯ คารวะครูอาวุโสชี้ปชต.ไทยนิยมยึดถูกต้องรู้จริง

  "พล.อ.ประยุทธ์" เป็นประธานเปิดงานวันครู ปี 2561 คารวะครูอาวุโส พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และพล.ท.สมพงษ์ ตุ้มประดับ ชี้ประชาธิปไตยไทยนิยมยึดถูกต้อง รู้จริง ยันไม่เกลียดใคร   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 คารวะครูอาวุโส พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และ พล.ท.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ พร้อมกล่าวปราศัยเนื่องวันครูภายใต้หัวข้อ "เฉลิมรัชสมัย คู่ไทยพัฒนา" ตามคำขวัญ "ศิษย์ดี ด้วยครูดี มีศรัทธา" ตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันครูต้องเผชิญทุกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ก็เชื่อมั่นในจิตวิญญาณของครู ที่ต้องมีความศรัทธา เพื่อแก้ปัญหาของประเทศชาติที่เกิดขึ้นโดยวันนี้ครูต้องเรียนรู้โลกภายนอก เพื่อนำมาปรับใช้กับนักเรียนในปัจจุบัน พร้อมฝากครูให้สอนนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบไทยนิยม เพื่อให้เข้าใจในประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และในความเป็นไทยของเรา พร้อมทั้งต้องสั่งสอนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เท่าทันเทคโนโลยี สอดรับกับยุค 4.0 และสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึงปี 2564    ขณะเดียวกัน ครูต้องผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการในการทำงานของตลาดในปัจจุบันเหมือนในต่างประเทศที่มีการจำแนกผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ มาผลิตให้มีอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ขอฝากเป็นการบ้านให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ยังอยากให้ครูติดตามโซเชียล เพื่อมาพัฒนาตัวเองด้านการสอน ว่าจะทำอย่างไรให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความน่าสนใจกว่าการสอนแบบสมัยก่อน    ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังชี้แจงเรื่องประชาธิปไตยไทยนิยม หลังถูกพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในหลายฉบับว่าความหมายของประชาธิปไตยแบบไทยนิยม คือ ทำอย่างไรคนไทย ถึงจะเข้าใจประชาธิปไตยที่ถูกต้อง และทำอย่างไรคนไทยถึงจะทำในสิ่งที่ดีงาม ถ้าทุกคนมุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมายนั่นแหละ คือไทยนิยม และทำในสิ่งที่ดีๆ  ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง  

อ่านเพิ่มเติม