การเมือง

กมธ.การเมืองเตรียมถกรายงานปรองดองบ่ายนี้

  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เตรียมพิจารณารายงานปรองดองบ่ายนี้ ยันศึกษาข้อมูลเต็มที่ หวังแก้ขัดแย้งประเทศพัฒนา นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาฯ และการสร้างความปรองดองที่มี นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นประธานเตรียมรายงานข้อเสนอปรองดอง ให้กับคณะกรรมาธิการในช่วงบ่ายวันนี้ โดยจะมีการตรวจถึงรายละเอียดเนื้อหาสาระว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ และมีการแก้ปัญหาเรื่องการขัดแย้งอย่างไร รวมถึงวิธีการป้องกันการขัดแย้ง ฯลฯ ก่อนที่จะนำเข้าวิป สปท. ในวันพฤหัสบดีนี้ เพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าจะต้องนำเข้าที่ประชุม สปท. หรือไม่ หรือจะนำส่งให้แก่ ป.ย.ป. ต่อไป ทั้งนี้ นายเสรี กล่าวว่า ทาง สปท. ได้พยายามศึกษาหาข้อมูลและจัดทำรายงานสร้างปรองดองอย่างเต็มที่ โดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ มาเปิดเผย เพื่อให้สามารถมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหา รวมถึงเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ประเทศสามารถพัฒนาก้าวไปข้างหน้าได้

อ่านเพิ่มเติม