การเมือง

เสธ.ทร.แจงจัดซื้อเรือดำน้ำจีนราคาคุ้มค่า มีประโยชน์ต่อปท.

  พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ พร้อมคณะชี้แจงโครงการจัดหาเรือดำน้ำอย่างเป็นทางการ ณ โรงเก็บอากาศยาน เรือหลวงจักรีนฤเบศร ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า กองทัพเรือมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่มีมูลค่ากว่า 24 ล้านล้านบาท จึงต้องมีการวางแผนพัฒนากำลังรบ เพื่อเตรียมความพร้อม ซึ่งความต้องการเรือดำน้ำเป็นไปตามการประเมินยุทธศาสตร์ และเป็นอาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพเรือที่จำเป็นต้องมี         พล.ร.อ.ลือชัย กล่าวชี้แจงในประเด็นความลึกของอ่าวไทย ที่มีโดยเฉลี่ยประมาณ 50 เมตร ว่าเรือดำน้ำขนาดกลางสามารถปฏิบัติการได้อย่างแน่นอน เพราะสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เรือดำน้ำของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร เข้ามาปฏิบัติการในอ่าวไทยหลายครั้ง ทำให้กองทัพเรือต้องดำเนินการจัดหาเรือดำน้ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเกือบจะได้รับอนุมัติให้จัดหามาแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ก่อนมาประสบความสำเร็จในครั้งนี้ พร้อมยืนยันศึกษามาเป็นอย่างดี มีคุณสมบัติ มีขีดความสามารถและความพร้อมตามความต้องการ มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ คุ้มค่าในแง่มุมของราคา และประโยชน์ที่ได้รับอย่างแน่นอน         นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมจีนยืนยันที่จะพิจารณาให้การสนับสนุนด้านอาวุธที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางยุทธการ และการฝึกเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก นับว่าเป็นประโยชน์ต่อความพร้อมในการทำสงครามใต้น้ำของกองทัพเรือเป็นอย่างมาก ตลอดจน ขั้นตอนกระบวนการจัดหาแบบก็ใช้แบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสด้วย โดยการชำระเงิน 13,500 ล้านบาท จะแบ่งผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยจะแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามความก้าวหน้าในการสร้างเรือ ชำระเงินในปี 2560 จำนวน 700 ล้านบาท ส่วนปี 2561 – 2566 จะชำระเงินเฉลี่ยปีละ 2,100 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินในแต่ละปีจะไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และไม่มีผลกระทบกับการใช้งบประมาณด้านอื่นๆ ของกองทัพ   

อ่านเพิ่มเติม