การเมือง

นายกฯ แต่งกลอน "ประเทศไทย 4.0" ชวนคนไทยร่วมขจัดความขัดแย้ง

  นายกฯ แต่งกลอน "ประเทศไทย 4.0" เขียนด้วยลายมือก่อนเผยแพร่ให้สื่อมวลชน แนะคนไทยร่วมขจัดความขัดแย้ง ร่วมมือพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจ 4.0   เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งกลอนชื่อ "ประเทศไทย 4.0" โดยนายกฯเขียนด้วยลายมือและนำมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายกฯระบุว่าตั้งใจแต่งให้ประชาชนทุกคน   สำหรับเนื้อหาของกลอนที่นายกฯ แต่งมีดังนี้   ประเทศไทย 4.0   คำว่าไทย คือไทย ด้วยใจรัก ร่วมใจภักดิ์ ต่อชาติ ศาสนา สถาบัน คงอยู่ คู่นานมา เป็นม่านฟ้า ปกป้อง ล้วนผองไทย   มาวันนี้ สืบสาน ทำงานต่อ แผ่นดินพ่อ แผ่นดินแม่ ช่วยแก้ไข ให้ยั่งยืน ตื่นเถิด สังคมไทย ก้าวต่อไป อนาคต ให้มั่นคง   เราลูกหลาน ช่วยสาน สืบงานต่อ อย่ารั้งรอ ขัดแย้ง แกล้งเล่าขาน ทำวันนี้ ดีกว่า ปล่อยช้านาน ทำเพื่อบ้าน เมืองเรา ให้เท่าทัน   ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ เปลี่ยนชีวิต รายได้น้อย ค่อยส่งเสริม คนละน้อย ร้อยท่อ ช่วยต่อเติม เร่งส่งเสริม รายได้ ให้มั่นคง   พัฒนาคน การศึกษา พาไทยรุ่ง ล้วนต้องมุ่ง ตามประสงค์ จำนงหมาย สร้างสังคม ปลอดภัย ไม่วุ่นวาย ช่วยผ่อนคลาย มีสุข ทุกครอบครัว   สิ่งสำคัญ วันนี้ คือกฎหมาย ไม่ท้าทาย ยึดถือ เป็นพื้นฐาน ช่วยกันทำ ช่วยกันเริ่ม เสริมยาวนาน เป็นการงาน ผองไทย ร้อยใจกัน   ประชารัฐ ช่วยเสริม ใช้เติมแต่ง ทุกหนแห่ง กิจกรรม ทำสร้างสรรค์ ไทยเจริญ ด้วยไทย ไปพร้อมกัน ทำความฝัน ต้องการ ให้เป็นจริง   ต้องลดแรง เร่งขจัด ความขัดแย้ง ลดระแวง เชื่อมั่น เพื่อวันหน้า สืบสานต่อ โบราณ นานเนามา ให้ก้าวหน้า ด้วยไทย ใจมั่นคง   สู่เศรษฐกิจ 4.0 จากมูลฐาน ทุกกิจการ พัฒนา อย่าหลงใหล สู้อาชีพ สู้งาน บ้านมั่นคง มุ่งจำนง ปวงชน ทุกคนไทย  

อ่านเพิ่มเติม