การเมือง

สนช.เริ่มพิจารณาถอดถอน "สุรพงษ์" ปมออกพาสปอร์ตให้ "ทักษิณ"

  การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยภายหลังจากประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการในวาระต่าง ๆ แล้ว ได้เข้าสู่การพิจารณา เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออกจากตำแหน่ง กรณีใช้อำนาจหน้าที่ออกหนังสือเดินทางธรรมดาให้ นายทักษิณ ชินวัตร โดยมิชอบ ทั้งนี้ นายสุรพงษ์ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนความไม่ชอบมาพากล 5 ฉบับต่อ สนช. เพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่ ฉบับที่ 1 เรื่องพบความไม่ชอบในการแจ้งข้อกล่าวหา นายสุรพงษ์ ฉบับที่ 2 การตรวจพบสถานะ การเข้าดำรงตำแหน่งของ นายปรีชา เลิศกมลมาศ และ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉบับที่ 3 เรื่องตรวจสอบพบว่า คำร้องถอดถอน นายสุรพงษ์ ออกจากตำแหน่ง ส.ส. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฉบับที่ 4 การปฏิเสธที่จะให้พยานหลักฐานสำคัญและไม่ยอมให้ถ่ายสำเนาในการประกอบการชี้แจงข้อกล่าวหา และฉบับที่ 5 เรื่องมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมี นายภักดี โพธิศิริ ร่วมประชุมด้วย    พร้อมกันนี้ นายสุรพงษ์ ยังได้ยื่นเอกสารลับให้กับสมาชิกได้พิจารณาด้วย โดยประธานแจ้งว่า ให้สมาชิกพิจารณาเอกสารลับภายในห้องประชุมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้สมาชิกนำเอกสารดังกล่าวออกจากห้องประชุม

อ่านเพิ่มเติม