การเมือง

มติครม.ประจำวันที่ 17 ต.ค.60

  ครม.รับทราบผลประชุมร่วมร่างมาตรฐานทางจริยธรรมตุลาการศาลฯ -องค์กรอิสระ พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังรับทราบผลการประชุมร่วมการร่างมาตรฐานทางจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระ ซึ่งเป็นการร่างตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 219 กำหนด ให้ศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรต่างๆ ร่างมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง แต่จากร่างดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับหน้าที่ที่มีความแตกต่าง ทั้งคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา รวมถึงกรรมการบริหารพรรคการเมือง อาทิ การกำหนดห้ามรับสิ่งของโดยธรรมจรรยา แต่อาจกระทบต่อการทำหน้าที่ โดยเฉพาะเวลานายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อประชาชนนำสิ่งของมามอบให้อาจขัดกับมาตรฐานจริยธรรม คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำร่างดังกล่าวไปปรับแก้ไข้ทำให้มีความสอดคล้องกับแต่ละบทบาทมากยิ่งขึ้น   มติ ครม.ส่งทหาร 1 กองร้อยร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพซูดานใต้ พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการส่งเจ้าหน้าที่ทหารไทย 1 กองร้อยทหารช่าง ร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ณ กรุงจูดาประเทศซูดานใต้ ด้วยการส่งกำลังทหารดังกล่าวเป็นไปตามมติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหรือยูเอ็น โดยสหประชาชาติ หรือ UN เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ   ครม.เห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์ เพิ่มรับแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อน หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัต ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร์ พศ.2534 โดยเป็นการแก้ไขเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลของส่วนราชการเป็นปัจจุบัน มีสาระสำคัญให้เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูล ทะเบียนราษฎร โดยเพิ่มการรับแจ้งเกิดเด็กเร่ร่อน และเด็กที่ไม่สามารถแสวงหาการเกิดได้ รวมทั้งการย้ายที่อยู่ การกำหนดเลขประจำบ้าน โดยกฎหมายดังกล่าว ได้ผ่านขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญกำหนดมาตรา 77 ในการรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแล้ว   ครม.ไฟเขียวงบ 562 ล. เปิดตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย 1 ธ.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณปี 2561-2562 วงเงิน 562 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยในกรุงเทพฯ และทั่วประเทศ รวม 6,447 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้มีตลาดการค้าใหม่ๆ ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น    นอกจากนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาและแข่งขัน ลดต้นทุนการตลาด ยกระดับสินค้าทุกประเภทให้มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย พร้อมให้เอกชนมีส่วนร่วมเปิดตลาดประชารัฐ ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะมีรายใหม่ลงทะเบียนประมาณ 102,844 ราย ตลาดที่จะดำเนินการประกอบด้วย ตลาดประชารัฐกรีนมาร์เก็ต ตลาดประชารัฐไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม โดยยืนยันเป็นการพัฒนาตลาดเดิมที่มีศักยภาพ เพิ่มแผงค้าให้ผู้ประกอบการ คาดว่าจะเพิ่มแผงค้าใหม่ประมาณ 10-20 แผงต่อแห่ง โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการพร้อมกันวันที่ 1 ธันวาคมนี้

อ่านเพิ่มเติม