การเมือง

นายกฯ สั่งเร่งช่วยน้ำท่วม-พบสถิติน้ำใกล้เคียงปี 54

  พ.อ.วินธัย เผย นายกฯ สั่งหน่วยทหารเร่งช่วยประชาชนน้ำท่วม - คสช. เปรียบเทียบสถิติใกล้เคียง เมื่อปี 54 ชี้ รบ.มีแผนเยียวยาอย่างดีที่สุด   พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่มีค่อนข้างมากในปีนี้ ว่า เนื่องจากประเทศไทยได้รับอิทธิพล จากพายุโซนร้อน ตาลัส เซินกา พายุไต้ฝุ่นทกซูรี และพายุดีเปรสชั่น เมื่อเปรียบกับ ณ เวลาเดียวกัน ในปี 2554 มีปริมาณน้ำฝนรวมสะสม ที่ 1,798 มิลลิเมตร ในทางสถิตินับว่ามีปริมาณใกล้เคียงกัน แต่รัฐบาลได้พยายามบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ตามช่วงเวลาตั้งแต่ในช่วงก่อนน้ำมา และระหว่างน้ำมา ทั้งการพัฒนาเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ แก้มลิง ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศ  การวางแผนเวลา การระบายน้ำฤดูฝน การวางวางแผนใช้พื้นที่ทุ่งรับน้ำ และเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลต่างๆ โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทั้งหมดได้มีการคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ได้รับผลกระทบ รัฐบาลได้มีแผนการดูแลเยียวยาไว้แล้วตามความเหมาะสม อย่างดีที่สุด     อีกทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ได้สั่งการกำชับผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดูแลให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ          อย่างไรก็ตาม ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือน ที่ปัจจุบัน ทุกหน่วยอยู่ในขั้นระหว่างการให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ โดยมีการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด โดยในภาพรวมขณะนี้ทางศุนย์บรรเทาสาธารณภับ กองทัพบก  ได้ส่งกำลังพลจำนวน 31 กองร้อยช่วยเหลือประชาชน 22 จังหวัด  ในพื้นที่ภาค เหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ ส่วนกลางได้มีการเตรียมการที่จะสนับสนุนเพิ่มเติม ในเรื่องจำเป็นต่างๆ เอาไว้ ทั้งเรื่องคน และ เครื่องมือต่างๆ ไว้คอยเสริม กรณีจำเป็น หรือเมื่อมีการร้องขอเข้ามา

อ่านเพิ่มเติม