การเมือง

"เรืองไกร" ดิ้นสู้บุกศาลรธน. แจงกกต.ลัดขั้นตอนยุบพรรคทษช.

  14 ก.พ.62 เมื่อเวลา 10.40 น.ที่ศาลรัฐธรรมนูญ กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นำโดยนายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง และนายเอกชัย หงส์กังวาล เดินทางมาแสดงจุดยืนคัดค้านการยุบพรรคไทษรักษาชาติ(ทษช.) พร้อมกับเเนวร่วมยืนถือป้ายผ้าสีดำ ระบุข้อ “โกงเลือกตั้ง” บริเวณด้านหน้าศาลรัฐธรรมนูญ จากนั้น นายอนุรักษ์ อ่านแถลงการณ์ ว่า หากมีการยุบพรรคจะทำให้เกิดความแตกแยกทางการเมือง สะท้อนว่าการพิจารณาของ กกต.สองมาตรฐาน การเลือกตั้งครั้งนี้ หากพรรคการเมืองต้องถูกยุบโดยที่ยังไม่ได้หาเสียง จะถือเป็นการร่วมกันสมคบโกงเลือกตั้ง จากผู้มีอำนาจหรือไม่ สังคมไทยจะให้คำตอบเองในวันที่ 24 มี.ค.   ต่อมาเวลา11.00 น. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคทษช.เข้ายื่นร้องต่อศาลรัธรรมนูญขอให้ไม่รับคำร้องของกกต.ที่ให้วินิจฉัยสั่งยุบพรรคทษช.กรณีเสนอชื่อแคนดิเนตนายกฯเข้าข่าย เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ว่า กกต. อาศัยเพียงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาใช้ลงมติและมอบหมายให้นายทะเบียนมายื่นคำร้องอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย การพิจารณานั้น กกต.จะต้องไต่สวน สอบสวน ให้ผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธิชี้แจงแสดงหลักฐาน ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต .หมวด 2 แต่เมื่อไม่ดำเนินการ อาจเข้าข่ายลักษณะกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ตามมาตรา 69 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ได้ และหากศาลรัฐธรรมนูญดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป ย่อมอาจขัดต่อหลักนิติธรรม ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง กำหนดไว้ นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า การกล่าวหาว่าการกระทำของพรรค เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคำว่าปฏิปักษ์ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ฝ่ายตรงข้าม ข้าศึก ศัตรู ย่อมหมายความว่า พรรคทษช.อันอาจเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือข้าศึก ศัตรู ต่อการปกครอง ซึ่งข้อเท็จจริงที่กกต.นำมาพิจารณานั้น เป็นการตีความไปเองให้เกินเลยไปกว่าตัวหนังสือที่ปรากฎในพยานหลักฐาน คำร้องของ กกต. มีปัญหาไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหากมีการนำคำว่า “ปฏิปักษ์” ไปวินิจฉัยตีความให้เกินเลยไปกว่าตัวหนังสือที่ปรากฏในพยานหลักฐาน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณสมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือจำหน่ายคดี ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 77โดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม