การเมือง

นายกฯ นำคณะลงพื้นที่เลย-เพชรบูรณ์ปชช.รอต้อนรับแน่น

  นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางไปจ.เลย เตรียมเป็นประธานเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201 ตอน เลย-เชียงคาน มอบโฉนดที่ดินโครงการป่าชุมชน ปชช. รอต้อนรับแน่นขณะรปภ.เข้มงวด   ความเคลื่อนไหวของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้นำคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อไปตรวจราชการจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561   โดยเช้านี้ นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่หอประชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยก่อนที่จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201 ตอน เลย-เชียงคาน และ เป็นประธานสักขีพยาน มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน OTOP นวัตวิถีและการท่องเที่ยวชุมชน โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และโครงการอาหารปลอดภัย ขณะที่ในช่วงบ่าย นายกฯ จะเยี่ยมชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์” และผลิตภัณฑ์ของดีเพชรบูรณ์ พบปะผู้แทนเครือข่ายชุมชนเขาค้อ เพื่อสนทนาแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาค้ออย่างยั่งยืน   ขณะที่ บรรยากาศ ที่หอประชุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยล่าสุด มีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก มารอให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ ที่จะเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเลยและจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเข้มงวด มีการตรวจยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ ตลอดจนมีการตั้งเครื่องสแกนวัตถุ ตรวจวัดไข้และตรวจกระเป๋าผู้เข้าร่วมงานทุกคน   โดย นายกรัฐมนตรี จะพบปะพูดคุยกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นประธานในพิธีเปิดถนน 4 เลน หมายเลข 201 ตอน เลย – เชียงคาน เพื่อลดความแออัดและรองรับปริมาณการจราจรและการเดินทางของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่ง พร้อมทั้งจะเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประธานป่าชุมชน 5 จังหวัด (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) เพื่อแก้ปัญหาไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน   หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางประชารัฐของอำเภอเชียงคาน ณ ถนนคนเดิน วิถีเชียงคาน อำเภอ เชียงคาน ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเงียบสงบและภูมิทัศน์สวยงาม รวมทั้งมีเอกลักษณะเฉพาะถิ่น ทั้งในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ย่านอาคารไม้เก่า ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา รวมถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีน้ำใจ

อ่านเพิ่มเติม