การเมือง

"บิ๊กตู่" ย้ำลงพื้นที่นครปฐมลั้่น "ผมเป็นทหารที่เข้าใจปัญหาของประชาชน"

  เป็นทหารที่เข้าใจประชาชน !! นายกฯ ย้ำลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมนำไปแก้ไข นายกฯ ย้ำกับประชาชนและเกษตรกรกว่า 300 คนที่มารอพบ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแหลมบัว อ. นครชัยศรี ว่า “ผมเป็นทหารไม่ใช่นักการเมือง เป็นทหารที่เข้าใจปัญหาของประชาชน” รัฐบาลนี้ตั้งใจจะทำให้เกิดความเท่าเทียมของโอกาส โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยต้องเข้าถึงโอกาส การลงพื้นที่เพื่อต้องการรับฟังปัญหาจากประชาชนและนำไปแก้ไข พร้อมกำชับว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปขอให้เลือกพรรคการเมืองของคนไทย ไม่ใช่พรรคการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   “วันนี้มีการเปิดโครงการไทยนิยมยั่งยืนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการรวมกันทำความดีเพื่อประชาชนและประเทศชาติ หลังจากนี้จะมีคณะทำงานลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาราคาพืชผลการเกษตร และนำไปแก้ไขให้ตรงจุด โดยขอความร่วมมือเกษตรกรรับฟังข้อมูลจากส่วนราชการ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเพาะปลูกให้เหมาะสม ถ้าผลตอบรับดีจึงขยายการลงทุนมากขึ้น และขอให้ยึดความต้องการเป็นหลัก ทำการตลาดให้เป็น และใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นำมาช่วยขายสินค้าออนไลน์”    

อ่านเพิ่มเติม