การเมือง

อเมริกาพอใจความคืบหน้าค้ามนุษย์ในทะเลไทย

  สำนักงานพาณิชย์ อเมริกา ดูความคืบหน้าค้ามนุษย์ในทะเลไทย ที่ ศปมผ. เผย พึงพอใจไร้ข้อติ   Mrs.Brenda Smith ผู้ช่วยกรรมาธิการบริหารสำนักงานพาณิชย์นำคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา รวม 17 คน ไปที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงประจวบคีรีขันธ์สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.ปิ่นอนุสรณ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. ด้วยการพบหารือและศึกษาความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงของรัฐบาลไทย ที่เร่งแก้ไขปัญหาการทำการประมงอย่างผิดกฎหมาย และตอบสนองการยอมรับในความเชื่อถือและเชื่อมั่นในการดำเนินการของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   นาง Brenda กล่าวถึง ความชื่นชมที่ ศปมผ.กรมประมง กองทัพเรือ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมมือบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่ดี มีระบบที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง และยังได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดด้านแรงงานประมง การจ้างแรงงานต่างด้าวในภาคการประมงทะเล การทำการประมงพื้นบ้านในเชิงพัฒนา การจัดการแรงงานประมงที่ไม่เป็นการค้ามนุษย์ เครื่องมือและเรื่องเรือที่ทำการประมงขนาดต่าง ๆ มากเป็นพิเศษ และยังมีเป้าหมายไปดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ก่อนจะออกเดินทางต่อไปปฏิบัติภารกิจในเรื่องเดียวกันยังพื้นที่อื่นต่อไป  

อ่านเพิ่มเติม