การเมือง

นายกฯ ย้ำแก้ใต้ต้องทำหลายมิติลุยพัฒนาศก.3 จว.

  นายกรัฐมนตรี ย้ำ แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ต้องทำหลายมิติ ลุยพัฒนาเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ตั้งเป้าขยายตัว 2 พันล้าน   พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ และผลักดันให้เศรษฐกิจแต่ละจังหวัด ปี 2560 ขยายตัวมากกว่า 2,000 ล้านบาท    โดยรัฐบาลเร่งสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างน้อย 2 โรงงาน ที่ อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งจะพัฒนาเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ส่วนที่ อ.หนองจิก ปัตตานี ได้สนับสนุนให้เกษตรกรทำเกษตรเชิงคู่ และสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาเป็น Smart Farmer    สำหรับ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมืองต้นแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศ ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยให้บริการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร และกำลังพิจารณามาตรการทางภาษี    พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรี เล็งเห็นว่า พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศักยภาพสูง เนื่องจากมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจและทรัพยากรที่ดี จึงสมควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานลงตัว พร้อมย้ำว่า การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ต้องทำหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่นำแนวทางประชารัฐไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม