การเมือง

กกต.เผยรับรองตั้งพรรคใหม่แล้ว 47 พรรค

  พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณารับรองคำขอจดจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ของกลุ่มการเมืองต่างๆ ว่า ขณะนี้สำนักงาน กกต.อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของกลุ่มการเมืองที่ยื่นคำขอเข้ามา เบื้องต้นขณะนี้มีจำนวน 47 พรรคการเมือง ที่ตนได้ลงนามและออกหนังสือรับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบพ.ก.7/2) ไปแล้ว ส่วนกลุ่มการเมืองที่ยังไม่ได้ออกหนังสือรับรอง กกต.กำลังเร่งทยอยตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติต่างๆ แต่สำหรับบางกลุ่มการเมืองที่ยื่นคำขอเข้ามาแล้วและ กกต.แจ้งว่าเอกสารไม่เรียบร้อย ก็ได้แจ้งให้ไปปรับปรุงใหม่และแก้ไขส่งกลับมาใหม่โดยเร็ว เนื่องจากหลังจากจัดตั้งพรรคแล้วจะมีกระบวนการที่พรรคต้องดำเนินการอีกมาก   ทั้งนี้ ทางสำนักงาน กกต. พยายามเร่งดำเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติต่างๆ ของกลุ่มการเมืองที่ยื่นคำขอเข้ามาโดยเร็วที่สุด โดยหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบก็ให้ความร่วมมือกับ กกต.เป็นอย่างดี   สำหรับข้อมูลรายชื่อพรรคที่ออกหนังสือเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองแบบ พ.ก. 7/2 จำนวน 47 พรรค ประกอบด้วย พรรคทางเลือกใหม่ พรรคกรีน พรรคประชานิยม พรรคพลังสยาม พรรคพลังชาติไทย พรรคเครือข่ายประชาชนไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่ พรรคประชาชนปฏิรูป พรรคสังคมประชาธิปไตยประชาชน พรรคประชาชาติ พรรคพลังพลเมืองไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาภิวัตน์ พรรคภาคีเครือข่ายไทย พรรคไทยเอกภาพ พรรคอนาคตใหม่ พรรคพลังลูกหนี้ไทย พรรคพลังปวงชนไทย พรรคประชาธรรมไทย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคเพื่อชาติไทย พรรคผึ้งหลวง พรรคภูมิพลังเกษตรกรไทย พรรครวมใจไทย พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคนำไทยพัฒนา พรรคประชาไทย พรรคไทยสาธุชน พรรคไทยธรรม พรรคพลังรัก พรรคไทยรุ่งเรือง พรรครากแก้วไทย พรรคสุบาล พรรคชาติพันธุ์ไทย พรรคพลังศรัทธา พรรคพลังแรงงานไทย พรรคธรรมาธิปัตย์ พรรคเพื่อสตรีไทย พรรคไทยก้าวข้าม พรรคอุดมคติ พรรคพันปีธรรมดีเพื่อแผ่นดิน พรรคพัฒนาแผ่นดิน พรรคพลังเสียงประชาชน พรรคพลังแผ่นดินทอง พรรคเพื่อคนไทย และพรรคพลังสตรี

อ่านเพิ่มเติม