การเมือง

"ภูมิธรรม" ยกผลเลือกตั้งมาเลเซียสัญญาณอันตรายถึงรบ.คสช.

  "ภูมิธรรม" ยกผลเลือกตั้งมาเลเซีย สัญญาณอันตรายถึงรัฐบาล คสช.   นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นต่อ ผลการเลือกตั้งของมาเลเซีย มีบทเรียนสอนใจที่น่าสนใจคือ ไม่ว่าอำนาจ จะมีมากล้นเท่าไรจะยึดครอง หรือควบคุมการบริหารประเทศมายาวนานเพียงใดเหมือนที่พรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่ครองอำนาจมายาวนานนับหลายสิบปี แต่เมื่อถึงวันที่ประชาชนตัดสินใจเลือก หากไม่ได้นั่งอยู่ในหัวใจประชาชน ไม่ได้บริหารประเทศ ตอบสนองความต้องการของประชาชน วันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ประชาชน ตัดสินรัฐบาล   นายภูมิธรรม ระบุว่า ดร.มหาเธร์ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรี อดีตผู้นำของประเทศมาเลเชีย ได้ร่วมจัดตั้งแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านที่ชื่อว่า “ปากาตัน ฮาราปัน” หรือ “แนวร่วมแห่งความหวัง” สะท้อนการต่อสู้ และการแสดงออกของชาวมาเลเซีย ที่มีความรู้สึกต่อกลุ่มผู้มีอำนาจที่ปกครองในประเทศของเขา บทเรียนสำคัญที่ผู้มีอำนาจในประเทศ ควรได้พึงตระหนักก็คือ “การใช้อำนาจอันไม่มีขีดจำกัด ที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึก และความต้องการอันแท้จริงของพี่น้องประชาชน และไม่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ได้”เมื่อถึงวันที่ประชาชนได้รับโอกาสในการแสดงออก และตัดสินใจ ประชาชนจะตัดสินใจบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา”   ดังนั้นหากรัฐบาลของคณะผู้ยึดอำนาจการปกครองเข้ามาด้วยวิธีพิเศษ ตลอดเวลา 4  ปี ที่บริหารประเทศ ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองให้เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชน ขาดความโปร่งใส มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเคลือบแคลง โดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือกลุ่มประชาชนในวิชาชีพต่างๆ มีทางเลือก หรือมีโอกาสได้มีที่ยืน หรือมีพื้นที่ในการแสดงออก เช่น เหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ถือเป็นสัญญาณอันตราย เป็นการสุมความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจที่ประชาชนมีต่อฝ่ายรัฐบาล    นอกจากนี้ กล่าวด้วยว่า หากรัฐบาลมีความมั่นใจ และอยากรู้ว่าประชาชนคิดอย่างไร ต้องรีบจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วแล้วจะได้รับคำตอบด้วยตัวเอง จะได้ไม่ต้องคิดนั่งมโนเอาเอง

อ่านเพิ่มเติม