การเมือง

นายกฯ แจงจ้างงานไทยคึกคักรับเศรษฐกิจขาขึ้น

  เมื่อวันที่ 22 เม.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การเลิกจ้างงานของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการจ้างงานของรัฐบาล โดยในเดือน มี.ค.2560 มีตัวเลขการบรรจุงาน 26,209 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนก.พ.2560 ร้อยละ 10.97 ขณะที่จำนวนผู้ประกันตนหรือแรงงานในระบบรายใหม่ เดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา กว่า 32,794 คน ทั้งนี้ รัฐบาลพยายามควบคุมอัตราการว่างงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยปัจจุบัน สถานการณ์การจ้างงานอยู่ในภาวะปกติ สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการมีงานทำของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากระดับ 70.3 ในเดือนก.พ. เป็น 71.4 ในเดือนมี.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนล่าสุดที่สูงสุดในรอบ 2 ปี สิ่งนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีความทุกข์ยากน้อยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสำนักข่าวต่างประเทศ   พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามข้อมูลสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่าย และต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ครอบครัว และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ จึงพยายามอย่างมากที่จะทำให้แรงงานเข้าถึงการจ้างงานที่สะดวกรวดเร็ว อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย 77 แห่งทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน การจ้างงานผู้สูงอายุ การบริการแนะแนวอาชีพ จัดตั้งกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน  ส่วนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาล ยอดเงินสะสมยามชราภาพ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของรัฐบาล ก็สามารถใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นของสำนักงานประกันสังคม “SSO Connect” ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ดาวน์โหลดแล้ว 51,621 คน ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาระบบการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับการเป็นประเทศไทย 4.0 ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม